‘Deprem vergisi ile ne yapıldı’

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut

HABER MERKEZİ – CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, deprem önlemlerine ilişkin Meclis’e verdiği soru önergesinde, “Kanunun yürürlüğe girdiği 1999 yılından günümüze vatandaşlarımız tarafından ‘Deprem Vergisi’ olarak bilinen gelir miktarı ne kadardır? Toplanan bu vergi tutarları ile depreme ilişkin hangi çalışmalar/yatırımlar gerçekleştirilmiştir?” sorularının yanıtlanmasını istedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Türkiye’nin en aktif deprem kuşaklarından birisi olan Alp-Himalaya üzerinde yer aldığını söyleyen Barut, “Ülkemizin yüz ölçümünün yüzde 42’si birinci derece deprem kuşağı bölgesinde bulunmaktadır. 1999 Marmara ve 2011 Van depremlerinde yaşanan can ve mal kayıpları ülkemizin depreme hazır olmadığını en acı şekliyle göstermiştir. Bu depremler, vatandaşlarımızın hayatını yerle bir etmiştir.” dedi.

Yaşanan acılara karşın deprem gerçeğiyle yüzleşilmediğini belirten Barut, gereken önlemlerin alınmadığını ifade etti. Ekim ayında İstanbul’da gerçekleşen 6.0 şiddetindeki depremi hatırlatan Barut, “Ülkemizin birçok yerinde buna benzer depremler olmuştur. Korkuyla yaşanan bu deprem hareketleri, insanlarımızı oldukça huzursuz ederken, yetkililerin hiçbir önlem ve tedbir almadığını, aksine yeşil alanların imara açıldığı, sınırsız AVM yapıldığı, deprem anında kullanılacak toplanma alanlarının ranta kurban edildiği görülmüştür.” dedi.

Büyük acılar yaşanmadan depreme karşı harekete geçilerek önlem alınması gerektiğini belirten Barut, “Depremlerin değil ihmalin öldürdüğü unutulmamalıdır. Bu gerçeği unutursak başka acılar kaçınılmaz olarak maalesef yaşanacaktır. Vakit varken, önlem alınmalı, depreme karşı etkin ve acil çözüm planı hazırlanıp uygulanmalıdır.” diye kaydetti.

Ayhan Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği önergede şu soruların yanıtlanmasını talep etti:

  1. Türkiye’nin üzerinde bulunduğu deprem kuşağı dikkate alındığında bölgeler ve iller bazında hangi önlem ve tedbirler alınmaktadır?
  2. Ülkemizde depremden etkilenen/etkilenecek öncelikli iller sıralamasına göre, o illerde planlanan toplanma merkezi sayısı kaçtır? Hangi illerimizde kaç adet toplanma merkezi bulunmaktadır?
  3. Tarihimizin en acı depremlerinden olan 1999 Marmara Depremi sonrası İstanbul özelinde hangi tedbirler ve önleyici çalışmalar yürütülmüştür?
  4. Kanunun yürürlüğe girdiği 1999 yılından günümüze vatandaşlarımız tarafından ‘Deprem Vergisi’ olarak bilinen gelir miktarı ne kadardır? Toplanan bu vergi tutarları ile depreme ilişkin hangi çalışmalar/yatırımlar gerçekleştirilmiştir?
  5. Gerçekleşmesi gündemde tutulan büyük Marmara depremi için ne gibi hazırlıklar yapılmış, hangi önlemler alınmıştır?
  6. İstanbul da okul, hastane gibi kamusal binaların dayanıklılık kontrolleri hangi sıklıkla yapılmaktadır? Mevcut hasarlı binaların kaç adedi yıkılıp yerine yenisi yapılmış ya da kaç tanesi tadilat görmüştür?
  7. Cumhurbaşkanı tarafından ısrar edilen ‘Kanal İstanbul’ projesinin uygulanması halinde İstanbul’un depremselliği nasıl bir değişim gösterecektir? Bu konuda yapılan bilimsel/akademik çalışmalar nelerdir? Bu çalışmaların sonuçları nedir? Mevcut çalışmalara ait raporların birer adet nüshasının tarafıma verilmesini sağlayacak mısınız?”