DEVA Partisi’nden okulların kademeli açılması için 10 öneri

DEVA Partisi, okulların 15 Şubat’ta kademeli açılması kararının yerinde olduğunu belirterek, okulların kademeli açılması için çözüm önerilerini paylaştı.

Öneriler arasında, MEB bütçesinin artırılması, Cumartesi günlerinin eğitim gününe dahil edilmesi, okullarda sağlık odalarının kurulması da yer aldı.

Fotoğraf: AA

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, 15 Şubat’ta okulların kademeli olarak açılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ergen, hükümetin almış olduğu, okulların 15 Şubat’tan itibaren kademeli olarak açılışı kararını yerinde ve gerekli gördüklerini belirtti.

Ergen, “Ancak pandemi nedeniyle okuldan 1 yıla yakın süre uzak kalmış olan öğrencilerin eğitim hayatlarına kalıcı bir zarar vermemek için yapılması gereken, okulların tekrar kapanmamasını sağlamaktır.” dedi.

‘Zaruri tedbirler alınmalı’

Vaka sayılarında astronomik artışların önüne geçmek için, okullarda zaruri tedbirlerin alınmasının gerektiğine işaret eden Ergen, “Aksi durumda, Kovid-19’un yaygınlaşması kaçınılmaz olacak, toplum sağlığına yönelik tehditler büyüyecektir.” diye kaydetti.

‘Okulların tekrar kapanması ihtimali bertaraf edilmeli’

Okulların tekrar kapanması ihtimalini bertaraf etmek için tedbirlerin uygulaması ve sıkı denetimi konusunda hassas olunması gerektiğini belirten Ergen, ana hedefin ise “tedbirlere uyularak okulların açık tutulması” olması gerektiğini ifade etti. Ergen, bu kapsamda partisinin okulların açılışı için zaruri gördüğü tedbirleri şu şekilde sıraladı:

1. MEB okul bütçesinin hızlıca artırılması ve pandemi sürecinde bilgi ve verilerin şeffaf paylaşılması gerekmektedir. 

2. Aşıda öncelik algoritması okulu merkeze almalı, temas riski olanlara doğru dalga dalga genişletilmelidir. Okul içinde sosyal mesafe kuralları ve dijital salgın takip süreçleri uygulanmalıdır.

3. Cumartesi günleri eğitime dâhil edilmelidir. Öğretmenlere ek mesai ücreti ödenmelidir. 

4. Fiziksel şartlar yeniden düzenlenmelidir. Sınıflar ve ortak kullanım alanları düzenli aralıklarla havalandırılmalı ve dezenfekte edilmelidir. Hizmetli personel eksiği hızlı istihdam ile giderilmeli ve hijyenden kati suretle taviz verilmemelidir. Okulların çevresinde hızlı kiralama yapılarak seyreltilmiş fiziki alt yapıya geçilmelidir. 

5. Okullarda en az bir sağlık odası kurulmalıdır. Şüpheli durumlarda, öğrenci ya da öğretmenlerin filyasyon ekibi ya da öğrenci velisi gelene dek bu odada izolasyonu sağlanmalıdır. 

6. ‘Hibrid Eğitim Modeli’ benimsenmelidir. Öğrencilerimizin okula gitmediği günlerde evlerde internet ya da televizyon üzerinden ek ders ya da pratik yapma şeklinde eğitim süreci devam ettirilmelidir. EBA’ya erişim konusunda yaşanan sıkıntılar servis sağlayıcılardan kalite kontrollü toplu kapasite alımları ile acilen giderilmelidir. EBA ders içerikleri yetişmiş eğitim insanlarımızı kullanarak kitle kaynak ile çoğaltılmalıdır.

7. İllerde ‘Eğitim Koordinasyon Kurulları’ oluşturulmalıdır. Tedbirlerin denetimi iller bazında eğitim ve sağlık müdürlüklerinin işbirliğine dayanan koordinasyon birimleri tarafından sağlanmalıdır.

8. Kademeli açılış kıstasları somut ve ölçülebilir hâle getirilmelidir. İlkokul, 8. sınıf ve 12. sınıf dışında kalan 5, 6, 7, 9, 10, 11. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması için somut verilere dayanan kıstaslar oluşturulmalıdır. Karar yerel makamlara devredilecek ise, vaka sayılarının il/ilçe nüfus sayısına oranına göre belirlenen somut bir veri ve ile karar verilmesi gerekmektedir. Aksi durumda farklı uygulamalar nedeniyle, kaotik bir durum ortaya çıkacaktır. 

9. Bölgesel uygulamaların önü açılmalıdır. İlde, ilçede veya köylerimizde vaka sayılarının artışı söz konusu olduğunda, gereken tedbirlerin alınması için yerel idari mekanizmalara yetki verilmelidir. Bu sebeple vaka sayıları şeffaflık ilkesi çerçevesinde düzenli olarak yerel idari birimlerle paylaşılmalıdır. 

10. Köy okullarındaki eksiklikler acilen giderilmelidir. Köy okullarında personel eksikliği had safhadadır. Personel eksiği olan köy okullarında acil olarak hizmetli görevlendirilmesi yapılmalıdır. Köy ortamının izolasyon avantajı değerlendirilmeli, yoklukta eşitlemeden kaçınılmalıdır. 

Yeni1Mecra