Devlet, vakıf ve özel hastaneler ‘pandemi’ hastanesi ilan edildi

Sağlık Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelgeyle hangi şartlara sahip sağlık kuruluşlarının “pandemi hastanesi” olacağı belirlendi.

Devlet, vakıf üniversitesi ve özel hastanelerde, hastaların Covid-19 tanısı kesinleşinceye kadar kabul ve tedavi süreci zorunlu kılındı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Valiliği ile YÖK Başkanlığına genelge gönderildi. Genelgede, pandemi hastanelerinin tanımı ve şartları belirlendi. Anadolu Ajansı’nın geçtiği bilgilere göre; Koronavirüs (Covid-19) salgının tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturduğu belirtilen genelgede, bu durumun Bakanlık tarafından da yakın takip edildiği aktarıldı.

Genelgede, gerek hasta ve hasta yakınları gerekse sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personelinin üzerindeki yükün azaltılması amacıyla tüm sağlık hizmet sunucularında yer alan tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Hastanelere kabul ve tedavi süreci zorunlu kılındı

Genelgede, sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların Covid-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılmasının zorunlu olacağı bildirildi.

Pandemi hastaneleri ve şartları belirlendi

Genelgeye göre; Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler “pandemi hastanesi” olarak kabul edilecek.

Şartların Bakanlığa bağlı hastaneler ile devlet, vakıf üniversitesi hastaneleri ve tüm özel sağlık kuruluşlarınca uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

• Pandemi hastanelerinde Covid-19 vakalarının tedavi süreci yapılacak

• Pandemi süresince doktorlar başka hastanelerde görevlendirilebilecek.

• Pandemi süresince enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, iç hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanı başka bir hastaneden görevlendirme yolu ile karşılanabilecek.

• Pandemi hastanesi, Covid-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapıldığı hastaneler olarak tanımlanacak.

• Pandemi Genel Koordinasyon Ekibi oluşturulacak

• Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılan bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek ve bu vakalar için rezerve edilecek.

Vaka sayısının artması durumunda servisler ayarlanacak

• Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenecek. Tedavisi başlayan ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu, onkoloji-hematoloji ve radyasyon onkoloji klinikleri, organ nakli klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal kullanılmaya devam edilecek.

• Covid-19 tanısı alan hastalar dışındaki hastaların hangi servis ve yoğun bakımlarda izleneceği belirlenecek.

• Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilecek.

• Pandemi hastalarına ayrılan klinik ve yoğun bakım yataklarına gidiş güzergahı belirlenecek ve bu güzergah üzerinde gerekli tedbirler alınacak.

• Gerek klinik gerekse ameliyathane ve doğumhanelerde çalışacak personelin vardiyalar şeklinde isimleri ve unvanları belirlenecek.

• Covid-19 ile enfekte vakaların cerrahi müdahalelerinin yapılabildiği 1 ameliyathane odası ve kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinin olduğu hastanelerde enfekte gebelerin doğum yapabilecekleri 1 doğum odasının belirlenmesi ve rezerve olarak tutulması gerekecek.

• Başhekimi, mesul müdürü, normal işleyişini aksatmayacak şekilde klinik yatakların, yoğun bakımların, ameliyathanenin kullanılması ve personel görevlendirilmesi konusunda tam yetkili olacak.

• İl Sağlık Müdürleri tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer değişikliğini yapmaya tam yetkili olacak.

• Covid-19 tanısı konulan hastaların müracaat ettiği pandemi hastanesi olmayan il, ilçe hastaneleri sevk algoritmasında belirlenen hastaneye gerekli önlemleri alarak sevkini gerçekleştirecek. Hastaların sevki il içi veya il dışı 112 Komuta Kontrol Merkezleri tarafından koordine edilecek.