DİSK, KESK, TMMOB ve TTB: Hukuksuzluğa alışmayacağız

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yaptığı ortak açıklamada, iktidarı ülkenin gerçek sorunlarıyla yüzleşmeye, anayasaya, hukuka ve halk iradesine saygı duymaya çağırdı.

DİSK, KESK, TMMOB  ve Türk Tabipler Birliği (TTB) “Hukuksuzluğa alışmayacağız” başlığı ile ortak açıklama yayımladı. Etkileri hala devam eden küresel salgın nedeniyle toplumun geniş kesimlerinin ekonomik ve sosyal sorunlarla boğuştuğu belirtilen açıklamada, “Demokrasi ve hukuk dışı uygulamalarla, çevre ve doğa talanına dayalı, toplumsal gereksinimleri gözetmeyen rant eksenli projelerle ülkemiz uçurumun kıyısına doğru sürüklenmeye devam ediyor.”

‘Uygulamalar demokrasi adına utanç boyutlara ulaşmıştır’

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Görevdeki belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması, Belediyelerin başlattığı dayanışma kampanyalarının ‘paralel devlet’ olarak adlandırılarak sonlandırılması, anayasal meslek kuruluşlarının yasalarına müdahale edilerek etkisizleştirilmeye çalışılması, halkın oylarıyla parlamentoya seçilmiş kişilerin milletvekillerinin düşürülerek tutuklanması ve son olarak muhalif gazetecilerin tutuklanması gibi uygulamalar ülkemiz demokrasisi adına utanç verici boyutlara ulaşmıştır.”

Ülkeyi yönetenlere ülkenin gerçek sorunlarıyla yüzleşme çağrısı

Açıklamada, halk egemenliği anlayışını ortadan kaldıran, seçme ve seçilme hakkını yok sayan, basın özgürlüğünü ayaklar altına alan tüm bu girişimlerin karşısında oldukları ifade edildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Bilinmelidir ki, ülke tarihinin en büyük işsizlik dalgasının yaşandığı, hayat pahalılığının yaşanılamaz boyutlara ulaştığı, halkın borç yükü altında ezildiği bir toplumsal gerçeklik ortada dururken, millet bahçesi açılışlarıyla, kredi reklamlarıyla, içi boş projelerle yaratılmak istenen sahte başarı hikâyelerinin hiçbir inandırıcılığı bulunmuyor. Ülkeyi yönetenleri, bu ülkenin gerçek sorunlarıyla yüzleşmeye, anayasaya, hukuka ve halk iradesine saygı duymaya çağırıyoruz.”