DİSK’ten torba yasa açıklaması: İktidar halkın gündeminden habersiz

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bugün Türkiye’de eşzamanlı olarak torba yasa ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. 

DİSK torba yasa ile ilgili olarak eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi

Mustafa Aksoy

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasında torba yasa ile ilgili taleplerini dile getirdi

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyip enkazlarda ve hastanelerde çalışanları selamlayarak başlayan DİSK basın açıklamasında “İşçiler-emekçiler başta olmak üzere tüm ülke salgının ve depremin yarattığı ağır sorunlar ile boğuşurken, ülkeyi yönetenlerin gündeminin de bunlar olmasını bekliyoruz. Ancak maalesef onların gündemi başka.“ ifadelerine yer verildi

“İş güvencemiz, kıdem tazminatımız, emeklilik hakkımız, sendikal hak ve özgürlüklerimiz, bir kez daha tehdit altında”

AKP TBMM Grup Başkanlığı tarafından meclise sunulan torba yasa teklifiyle iş güvencesi, kıdem tazminatı, emeklilik hakkı, sendikal hak ve özgürlüklerin tehdit altında olduğunun altı çizildi.

Ayrıca, açıklamada tasarının sendikaların görüş ve önerilerine başvurulmadığı, kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere destekler açıklanırken, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler için koşulsuz olarak, belirli süreli sözleşme yapılabileceğini ifade edildi.

“Torba yasa oldu bittiye getirilerek çıkarılmak istenmektedir”

İşçilerin haklarını korumak için belirli süreli iş sözleşmelerinin İş Hukuku yasasıyla sınırlandığı belirtilen açıklamada “Öyle sınırsız, koşulsuz, şartsız, kuralsız, belirli iş sözleşmesi olmaz. Çalışma yaşamının temel prensibi, iş sözleşmesinin sürekliliği üzerine kuruludur. Ve şimdi bu temel prensip, bir torba yasayla, sosyal tarafların  görüşü alınmadan bir oldu bittiye getirilerek, çıkarılmak istenmektedir. İş Kanunu’nun işçiyi koruma ilkesi, bu tasarıyla çiğnenmektedir.” Ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şu detaylara yer verildi;

• Geçici işçilik demektir

• İşçinin işten çıkarılmasını kolaylaştırmak demektir.

• İşçilerin, sendikal hak ve özgürlüklerinin, önüne engel çıkarmak demektir.

• Emekli olmanın önüne, bir engel daha getirmek demektir.

• 15-25 yaş arası, 50 yaş ve üzeri, 9 milyon 149 bin kişinin, iş güvencesinin ortadan kalkması, kıdem ve ihbar tazminatı hakkı başta olmak üzere, haklarının ellerinden alınması demektir.” Ifadelerine yer verildi.

“Genç işçilere, ve ileri yaştaki işçilere, yapılan bu ayrımcılık, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır.”

Yasa kapsamında 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin haklarına ilişkin düzenleme için sırf farklı yaş grubunda oldukları için işçilere ayrımcılık yapılmaması gerektiğinin altını çizen basın açıklamasında torba yasa düzenlemesi için “25 yaş altındaki, ve 50 yaş üstündeki işçilere yapılan, bu ayrımcılığın nedenini biz biliyoruz.” denildi.

Torba yasanın  geri çekilmesi gerekçelerinin yer verildiği açıklamada şunlar aktarıldı:

“İşçi sınıfını bölmeye çalışıyorsunuz.”

İşçi sınıfının kazanılmış haklarını, bu şekilde, gasp edeceğinizi düşünüyorsunuz. Kıdem tazminatımızı bu şekilde, gasp edeceğinizi düşünüyorsunuz.

Ama bizler, çocuklarımızın geleceğini, kazanımlarımızı, ve temel haklarımızı, sizlere asla vermeyeceğiz.

Ucuz işgücü yaratma hayallerinizi yok edeceğiz. Emeğimizin, alınterimizin hakkını alacağız. Yürüttüğümüz mücadeleden, bir an olsun, geri adım, atmayacağız.

 Bugüne kadar gasp edilen haklarımızı da, bir bir geri alacağız!”

“İktidarı bir kez daha uyarıyoruz”

Torba yasanın işveren lehine adaletsizliklerle dolu olduğunu belirten DİSK basın açıklamasında, yasayla beraber işverenlere bol bol teşvikte bulunulduğunu, işsizler için oluşturulan işsizlik fonunun, işverenler tarafından “yağmalanması”nın önünün açıldığı kaydedildi.

Kayıt dışı çalıştıranlara ceza değil, ödül var” diyerek basın açıklaması şu ifadelerle son buldu:

“Bir de üstüne, prim teşviki var. Kayıt dışı işçi çalıştıran işveren, mevcut yasalarımıza göre suç işlemektedir.

Ancak tasarıya göre, işveren bu suçunu kabul etmesi durumunda, af getirilmekte, ve prim teşvikiyle ödüllendirilmektedir.

Pandemi koşullarında, hayatı yaratan işçiler, her türlü zorluğa rağmen, yaşam ve geçim savaşı veren işçiler; iktidar tarafından daha fazla açlığa, daha fazla zorluğa, daha fazla adaletsizliğe, daha fazla vicdansızlığa uğratılmaktadır.

İktidarı bir kez daha uyarıyoruz:

Adaletsizliğinize, vicdansızlığınıza karşı duracağız!

Haklarımıza sahip çıkacağız!”

Çocuklarımızın emanetinin gasp edilmesine, geleceğimizin gasp edilmesine, sessiz kalmayacağız!