Doç. Dr. Kaya: İntiharları bireye indirgemek büyük haksızlık

Doç. Dr. Burhanettin Kaya, intiharın önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek “toplumcu” ve “önleyici tıp” anlayışıyla önlenebileceğini kaydetti.

“Psikolojik sorunları vardı, intihar etti” yaklaşımını eleştiren Doç. Dr. Kaya, “Biz bizim bunu bireye indirgememiz büyük bir haksızlık” dedi.

Psikiyatri doçenti uzman doktor Burhanettin Kaya ile intiharlar, başa çıkma yolları, devletin intiharları önleme yaklaşımı, medyanın intiharları haber yapma biçimi üzerine konuştuk.

#Yeni1mecra’dan İrfan Uçar’a konuşan Doç. Dr. Kaya, intiharların önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Kaya, genç işsizlerde ve genç işsiz kadınlarda intiharların arttığını belirterek, “sadaka ekonomisi” hakkında şunları söyledi:

‘Yardımı vereni kutsama sorununu aşmak gerekir’

“Yoksulluk ekonomisi; yoksullukları garantileyen, onun karşı çıkma, isyan etme, tavır koyma gibi refleksleri körelten bir özelliği var. Bu tür yardımlar sosyal yardım tanımına girmez. Politik bir araçsallaştırma sürecidir.

Oysa sosyal yardım kurumsaldır. Sosyal yardım insanların ihtiyaçlarını karşılamadan öte onların kendi ihtiyaçlarını kendilerinin sağlayabileceği gelişmeye katıldığı zaman anlamlıdır. Sosyal yardımı aldıktan sonra vereni kutsamak ile ilgili sorunu aşmak gerekir.”

‘İntiharlar toplumcu ve önleyici tıpla önlenir’

“Sosyalleşmenin ana unsuru örgütlenmektir” diyen Doç. Dr. Kaya, insanların kendini gerçekleştirme süreci umutsuzluğu da ortadan kaldıracağını söyledi.

Doç. Dr. Kaya, “Kamu otoritelerinin intiharları önlemeye dönük sorumluluğu ve zorunluluğu vardır” dedi ve bunun da “toplumcu” ve “önleyici tıp” anlayışıyla önlenebileceğini kaydetti. Doç. Dr. Kaya, bunun da “sosyal ve ekonomik koşulların düzeltilmesi”, “ruhsal hastalıkları olanları erkenden tanı konulması ve tedavi uygulanması”, “ruhsal krizleri çözecek koruyucu ruh sağlığı merkezlerini oluşturmak” gibi yöntemlerle sağlanabileceğini söyledi.

Dinin kültürel olarak intihara karşı koruyucu bir özelliği bulunduğunu vurgulayan Doç. Dr. Burhanettin Kaya, ama dinsel müdahaleyi ana müdahale olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

‘İntiharı bireye indirgemek büyük haksızlık’

Devlet yöneticilerinin “Psikolojik sorunları vardı, intihar etti” yaklaşımını eleştiren Doç. Dr. Kaya, Dünya Sağlık Örgütü’nün intiharın ekonomik ve sosyal sorunlardan çıktığını ve dünyanın da bunu kabul ettiğine dikkat çekti ve “Biz bizim bunu bireye indirgememiz büyük bir haksızlık” dedi. Doç. Dr. Kaya, “İntiharı kişinin içsel, psikolojik durumu değil, toplumsal, ekonomik bağlamda olduğunu söylemeliyiz ki gerçek yüzünü gösterelim” diye konuştu.

İntihar bulaşıcı mı? Medyanın intihar haberlerini yapma biçimi intiharları nasıl etkiliyor? Video söyleşide…