Doğu ve Güneydoğu’da HDP oylarını korurken, AKP’de düşüş CHP’de artış oldu

Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ndeki 10 il ve bağlı ilçelerde yapılan bir araştırmada, HDP’nin oylarını koruduğu, AKP’nin kaybettiği, CHP’nin ise artırdığı kaydedildi. 

Araştırmada, Türkiye’nin en büyük sorunu olarak ilk sırada “ekonomik kriz/işsizlik” yer aldı.

Fotoğraf: MA

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ndeki seçmenlerin nabzını tutan anket çalışması yaptı. Türkiye’nin temel sorunları ve bunların çözümlerine ilişkin seçmenlerin eğilim ve taleplerinin ölçülmesinin amaçlandığı çalışma, 18-25 Ocak tarihleri arasında Diyarbakır, Urfa, Mardin, Van, Batman, Muş, Bitlis, Kars, Ağrı, Bingöl ve bu illere bağlı 15 ilçedeki bin 507 hanede yüz yüze yapıldı.

İlk sırayı ekonomik kriz ve işsizlik aldı

Araştırmada “Sizce Türkiye’nin en büyük 1. sorunu nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 61,4 gibi büyük bir oranı “Ekonomik Kriz/İşsizlik”, yüzde 16,9’u “Kürt Sorunu”, yüzde 4,9’u “Çatışma Şiddet Ortamı”, yüzde 2,5’i “Hükümet”, yüzde 2,4’ü “Muhalefetsizlik” yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 31,8’ine göre ülke sorunlarını çözmeye en yakın parti “HDP” iken, yüzde 18,8’i “AKP” yüzde 16,4’ü “Kararsızım”, yüzde 12,6’sı ise “Hiçbiri” yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 94.1’i enflasyon ve işsizlikten olumsuz etkilendi

Ülke içindeki sorun ve politikalardan nasıl etkilenildiğini öğrenmek için yöneltilen sorulara verilen yanıtlara bakıldığında ise, katılımcıların yüzde 94,1’i “Ekonomik Kriz/Enflasyon/İşsizlik”, yüzde 90,4’ü “Pandemi’ yüzde 75,6’sı “Hukuk Sisteminin Mevcut Durumu”, yüzde 75,4’ü “Eğitim Sistemi” yüzde 69,7’si “Kadın ve Çocuk Politikaları”, yüzde 68,3’ü “Cumhurbaşkanlığı Sistemi, yüzde 63,4’ü “Gerilim/Güvenlikçi Politikalar” ile olumsuz etkilendiklerini ifade etti.

Parti kapatmaya yüzde 71,8’den ‘olumsuz’ yanıtı

Son dönemde gündeme gelen parti kapatmalarıyla ilgili tartışmalar da katılımcılara soruldu. Verilen yanıtlarda yüzde 71,8’i “olumsuz” değerlendirirken; toplam da yüzde 9,5’i “olumlu” bulduğunu, yüzde 18,6’sı ise “Kararsız” olduğunu belirtti. Parti kapatmalarını en olumlu bulanların ise, AKP ve MHP’ye oy veren seçmenler içerisinde yer aldığı görüldü.

Oy geçişgenlik olasılıklarını anlayabilmek/ölçebilmek için sorulan “Oy verdiğiniz parti dışında, siyasal görüşünüze en yakın hissettiğiniz 1. parti hangisidir?” sorusuna araştırma grubunun; yüzde 70,1’i “hiçbiri” derken, yüzde 12,4’ü “CHP”, yüzde 6’sı “MHP”, yüzde 2,9’u “DEVA Partisi”, yüzde 2,5’i “HDP” yanıtı verdi. “Hiçbiri” yanıtını veren seçmenlerin en çok kümelendiği parti HDP olurken, yüzde 70,1’lik oran seçmenin önemli bir kısmının partisinde konsolide olduğunu gösterdi.

Haziran seçimlerinde oy verilen partiler soruldu

Yanıtı aranan sorulardan bir diğeri “24 Haziran 2018’de gerçekleşen genel seçimlerde hangi partiye oy verdiniz?” sorusu oldu. Bu soruya araştırma grubunun yüzde 40,4’ü “HDP”, yüzde 25,9’u “AKP”, yüzde 16,2’si “Oy Kullanmadım”, yüzde 8,8’i “Cevap Yok”, yüzde 3,6’sı ise “CHP” şeklinde yanıtlar verdi.

AKP’nin oylarında 7,9 puanlık düşüş

Dikkat çeken diğer bir veriyi, “Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna verilen yanıtlar oluşturdu. Anket katılımcılarının yüzde 40,3’ü “HDP”, yüzde 18’i “AKP”, yüzde 10,2’si “Oy Kullanmayacağım”, yüzde 8,7’si “Kararsızım”, yüzde 5,8’i ise “CHP” olarak açıkladı.

Yanıtlara göre; en büyük oy düşüşü 7,9 puan farkla AKP’nin olurken, HDP’nin önemli ölçüde oyunu koruduğu, CHP’nin ise oylarında 2,2’lik bir artış sağladığı görüldü.

Ayrıca “Kararsızım” diyenlerin kararsızlık nedeninin ilk sırasını (yüzde 32,9’u) “Güvensizlik” yanıtı oluştururken; “Oy vermeyeceğim” diyenlerin öncelikli ilk nedenini de (yüzde 37’si ) “Siyasi Partilere Güvenmiyorum”,  ikinci nedeni de (yüzde 20,2) “Oy Verilecek Bir Parti Yok” yanıtı oluşturdu.

MA – DİYARBAKIR