‘Domates, biber, patlıcan, hıyar toplantı yapmışlar…’

HDP Milletvekili Erdal Aydemir, AK Parti’nin milletvekillerini, akademisyenleri, avukatları, gazetecileri “terörist” ilan etmekle yetinmediğini belirterek, soğan üreticisi çiftçiyi ve soğanı da “terörist” ilan ettiğini belirtti.

Bunu duyan “domates, patlıcan, hıyar, biberin” toplantı yaptığını belirten Aydemir, “Şöyle bir karar almışlar, demişler ki: ‘Biz İçişleri Bakanına alındık, ona küstük, niye bizi terörist ilan etmiyor? Terörist domates, terörist patlıcan, terörist hıyar, terörist biber…” dedi.

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir Fotoğraf: AA

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, dün gece TBMM Genel Kurulu’nda ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Teklifi’ üzerine söz aldı. TBMM tutanaklarında Aydemir’in konuşmasındaki Zazaca kelimelere ise “x” ile “…” işaretleri  konuldu.

Aydemir, kendisinden önce konuşan milletvekillerinin de Meclis Genel Kurulu’na sevk edilen yasa teklifini yasa tekniği açısından “torba yasa”, “çuval yasa” ve benzeri şekilde nitelendirdiklerini belirtti. Bingöl’ün kahir ekseriyetinin Zazaca konuştuğunu aktaran Aydemir’in, konuşması tutanaklara bu şekilde kaydedildi:

“Zazaca çuvalın daha büyüğüne “…”(x) derler “…”. Bu “…”ye üreticiler, çiftçiler ürettikleri buğdayı doldururlar, pirinci doldururlar, arpayı doldururlar, kabağı doldururlar, karpuzu doldururlar; işte, maalesef, AKP yeni geliştirdiği sistem sayesinde yasama Meclisini bu hâle soktu. Bu hâlin ismi ne? Gelen yasa tasarısından asla ve kata şu anda yasama Meclisini oluşturan, yetkisi kanun ve yasa yapma olan bu Meclisin üyelerinin, milletvekillerinin hiçbirisinin sevk edilen yasa tasarısından haberleri yok. Neyi bekliyorlar? Saraydan gelecek bir komutu bekliyorlar. O komut ne? El kaldır, el kaldır; el indir, el indir. Ne bu? Yani, el kaldır, el indir. Maalesef, yaratmış olduğunuz sistemin adı bu.”

‘AKP’nin uzmanlık alanı kişi ve kurumları terörist ilan etmek’

Aydemir’in konuşması sırasında AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora, “Siz de Kandil’den. Kandilin talimatına göre el indirip kaldırıyorsunuz” diyerek sataştı. Konuşmasına devam eden Aydemir, AK Parti Hükümeti’nin bununla da yetinmediğini belirterek, şunları ifade etti:

 “AKP’nin uzmanlık alanı ne biliyor musunuz? Kişi ve kurumları terörist ilan etmek. Şimdi, terörist ilan ettikleriniz… Evet, en başta halkın iradesiyle seçilmiş, buraya gelmiş milletvekillerimize bu yaftayı yapıştırdınız. Ne dediniz? ‘Bunlar vekil kılığında teröristler.’ Yetmedi akademiye el attınız, akademik dünyaya el atıldı. Ne dendi bilim adamlarına, profesörlere, doçentlere? ‘Bunlar akademisyen değil, bunlar akademisyen kılığına girmiş teröristler.’ Bununla da yetinmediniz. Ne yaptınız? Sıra gazetecilere geldi. ‘Özgür bir şekilde, herhangi bir yere yamanmadan görevlerini yapan gazeteci kılığına girmiş teröristler.’ dediniz. Bununla da kalmadınız arkadaşlar, ne yaptınız? En son avukatları terörist ilan ettiniz. ‘Bunlar da avukat kılığına girmiş teröristler.’ dediniz ve cezaevlerine attınız. Evet arkadaşlar, peki bununla mı yetindiniz?”

‘Kuru soğan üreticisi çiftçiyi ve kuru soğanı da terörist ilan ettiniz’

AK Parti Hükümetinin bununla da yetinmediğini belirten Aydemir, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Hayır, ne oldu? Ankara Polatlı’daki kuru soğan üreticisi çiftçiyi ve kuru soğanı da terörist ilan ettiniz. Niğde’deki patates üreticisi ve patatesi de terörist ilan ettiniz. E, bununla yetinir misiniz? Asla! Sıra neye geldi? Tabii bu patates ve kuru soğanı terörist ilan ettiniz ya, bunu duyan sebze milleti hemen toplantı yapmışlar, toplantı -toplantının altını çiziyorum- Toplantıya katılanlar -domates, patlıcan, hıyar, biber- toplantı sonucunda şöyle bir karar almışlar, demişler ki: ‘Biz İçişleri Bakanına alındık, ona küstük, niye bizi terörist ilan etmiyor? Terörist domates, terörist patlıcan, terörist hıyar, terörist biber…’ Evet arkadaşlar, belki biraz böyle şakavari anlatıldı ama AKP’ye şunu hatırlatmak zarureti var: İlk seçimde, erken veya zamanında yapılacak seçimde gidiyorsunuz, gidicisiniz. Size şöyle bir atasözünü de hatırlatmayı bir görev biliyorum: Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.”

Yeni1Mecra