Dört milyon insan risk altında: Anayasal suç koronaya bayram ettirdi…

Figen Çalıkuşu

Hukukçu, siyasetçi

Gençler biraz da ülke üzerindeki ağır havayı yumuşatmak için 10 Nisan Cuma günü saat 22.00’nin ‘Korona Bayramı’ olduğunu söyleyerek şakalaşıyorlar.

Korona’ya ‘bayram’ ettiren sokağa çıkma yasağının zamansız ilanının sahibi gözüken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tecrübeli olduğunu ama bu kadarını da beklemediğini söylüyordu.

İlk önce Cumhurbaşkanı’nın talimatları ile olduğu açıklamasını yaptı, sonra Bakanlığının genelgesi ile il valilerinin karar aldıklarını duyurmayı yeğledi.
 
Bir de ‘eleştirileri aldım, kabul ettim, hakaretleri de kabul ettim’ dedi.
 
Demokratik bir hesap verme zaten yoktu ama göz altı filan da yoktu, anlayacağınız tam bir bayram havası…

Ama koronanın bayram havası…
 
Ancak alttan alan, mütevazi görüntüyle ‘hakaretleri de eleştirileri de kabul etmek’le geçiştirilecek kadar basit bir mesele değil bu mesele.
 
Bu kabul, sokağa çıkma yasağı ile günlerdir harcanan emeğin, gözetilen faydanın bir çöpe dönüşmesini engellemedi, engeleyemezdi de zaten…
 
Hangi boyutlarda engelleyemediğini maalesef on dört gün sonra göreceğiz. Korona can pazarı demek çünkü…

Ölüm demek çünkü…
 
10 Nisan Korona Bayramı’ndaki Cumhurbaşkanı’nın, Soylu’nun, Soylu’nun valilerinin katkıları tartışılmakta…

Duruma bakıldıkça tartışılmaya da devam edecek. Bu ölüm potansiyeli yüksek sonuçlu bir ‘bayram’ olduğu için de sürekli yadedilerek tartışılacak da.
 
Ben bu meselede, sokağa çıkmama kararının yasal dayanak boyutunu tartışmak istiyorum. Çünkü salgın boyutuna kimin ne katkısı olduğu tartışılırken bu paldır küldür kararın yasallığı ve hukukiliği de sessizce geçiştirlemeyecek kadar önemli, hatta çok çok önemli.
 
Hukuksal zemindeki ilk çok şaşırtıcı noktayı söyleyeyim; İçişleri Bakanlığının ilk yayınladığı genelge ile Bakanlık sayfasında yer alan genelge tarihleri bakımından farklı. Buyrun hukuk devletine.
 
İlkinde ‘genelge’ tarihi 09.04.2020 iken, bakanlık sitesinde genelge tarihinin 10.04.2020 olduğunu görüyoruz. Neden? Bu tarih farkının siyasi sorumlusu kim ?
 
Peki, bu genelge neyi kapsıyor?
 
Genelgede valiliklerin alacağı tedbirler belirleniyor.
Bu tedbirlerden bir tanesi de otuz bir kentte 48 saat süreli ‘sokağa çıkma yasağı’.
 
Yasal dayanak ne? Neye dayanarak insanların temel hak ve özgürlüklerini askıya alıyorlar ?
 
Yasal dayanak olarak İller Yasası ve Umumi Hıfzıssıhha Yasası gösterilmekte.
 
Gene gelin buyrun…
Bu iki yasada da sokağa çıkma yasağına olanak veren bir düzenleme bulunmuyor.

Yasal olmayan bir şekilde ilan edilmiş bir sokağa çıkma yasağı var…
 
Salgın dönemi ve sokağa çıkma yasağı gereği ayrı bir tartışma. Bu tıbben çok gerekli olabilir ama bunun nasıl alınması gerektiğini Anayasaya uygun olarak gerçekleştirmek mecburiyeti var.

Tabii anayasal bir devlet isek…
 
Sokağa çıkma yasağı alınmalı ise yöntemi bu anılan yasalarda yazılı değil.
 
Bu karmaşada bunca keyfilikte, Anayasa ihlallerinin tavan yaptığı bu dönemde çok mu önemli diyebilirsiniz.
 
Evet çok önemli. Çünkü siyasi iktidarın yasa tanımaz keyfiliğini ve sonuçlarını görmek adına çok önemli.

Evet çok önemli; 2015 yılında Güneydoğu illerimizde uyguladıkları bu Anayasaya aykırı yöntemi Korona bahanesi ile tüm Türkiye’de uygulayabilecek hale getirdiler çünkü.

O zaman iç kamuoyu uyumuş ama Venedik Komisyonu bunun Anayasaya uygun olmadığını vurgulamıştı…
 
Anayasa 13.madde der ki;
Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.”
 
Devamında gelen 15. Madde ise, hangi hallerde sınırlama yapılacağını bize söylemektedir;
 
Savaş, seferberlik veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.
 
Anayasa’nın 119. maddesinde temel hak ve hürriyetlere yapılan sınırlama ile ilgili korumalar getirilmiştir. Son değişiklikler öncesinde daha sıkı korumalar vardı ama artık onlar yok. Neyse…
 
Bu korumalar, gerek bu kararların alınmasındaki yetkililer, gerek süreler ve uygulanma şekline dair yöntem hakkındaki hükümlerde tek tek sayılmıştır.

TBMM onayına sunulması, resmi gazetede yayınlanması gibi.
 
İşte bu korumaların hiç biri İller Kanunu ve Umumi Hıfsızsıhha Kanunu’nda yoktur.
 
İller Kanunun 11. maddesi valilere ve kaymakamlara “huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması” ödevlerinin bir parçası olarak çok geniş yetkiler vermektedir.
 
Bu kanunda, bir sokağa çıkma yasağı kararının alınmasından önce yerine getirilmesi gereken maddi koşullar veya usuller hakkında bile bilgi verilmemektedir ve yine bu tedbirin orantılılığının ve sınırlarının ve uygulama şekillerinin değerlendirilmesi hakkında bir hüküm yer almamaktadır.
 
Anayasa yerine İller Kanunu’nun seçilmesi de hukuksal keyfilikte önü alınamayan siyasi iktidar için bulunmaz nimet olmaktadır. Ama anayasal düzendeki bir hukuk devletinde ağır bir sorumluluğu da beraberinde getirir bu keyfilik…
 
Düşünün belirsiz bir fail canının istediği gibi yasaktan 2 saat evvel sokağa çıkma kararı açıklayabilmektedir. Üstelik hiç bir yasal koşulu sağlama gayretine dahi girmeye gerek görmeden, el insaf…
 
Yasal maddi koşullar sağlanmadığı için, makul bir süre tanınmadığı için milyonları sokakta azrail ile kol kola girmiş dolaşan koronanın kollarına attılar. Katil virüs koronaya bayram ettirdiler…
 
Ciddi bir sorumluluk ciddi bir beceriksizlik.

Yasal dayanağı da olmayan ve hatta Anayasaya külliyen aykırı bu sokağa çıkma yasağının neticeleri ve sorumluluğu ‘eleştirileri, hakaretleri alan, kabul eden’ Soylu’ya mı, valilerine mi, Cumhurbaşkanına mı ait olacak sorusu ile yazımı bitirmiş, henüz klavye başında iken Soylu’nun istifa haberi duyuruldu…


Ancak bu istifa yürütmenin başı olan AKP Genel Başkanı’nın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz…
Ortada Anayasal bir suç var…
Bu anayasal suç nedeniyle bir kaos var ve çook daha önemlisi insanların katil virüse teslimi var…

Soylu ne diyor; ‘o gece 250 bin kişi sokağa çıktı’ diyor…

Bilim Kurulu ise ‘bir kişi virüsü 16 kişiye bulaştırıyor’ demekte.

250 bini 16 ile çarpın, ortaya 4 milyon kişi çıkıyor…

Aman Allah’ım…

İnsan söylerken titriyor…
 
Siyasal entrikaların üzerini örtemeyeceği bir korkunç durum…
İnşallah korona pek bayram edemez de bu korkunç suç büyük bir katliama da dönüşmez…