Dr. Ayan: AKP medyayı 5 stratejik yöntemle dönüştürdü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki görevinden atılan akademisyen Dr. Vahdet Mesut Ayan, AKP’nin medyayı “teşkil etme”, “fethetme”, “zaptetme”, “berhava etme” ve “tahzir etme” gibi stratejiler uygulayarak dönüştürdüğünü söyledi.

2016 yılında yayınlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki görevinden uzaklaştırılan Dr. Vahdet Mesut Ayan ile doktora tezine dayandırarak yazdığı ve Yordam Kitap tarafından basılan “AKP Devrinde Medya Alemi” kitabı üzerine konuştuk.

Ayan, “AKP Devrinde Medya Alemi” isimli kitabında AKP hükümetinin geldiği yıl olan 2002 ile 2018 yılları arasında medyanın geçirdiği dönüşümü ve son durumunu inceliyor.

Ayan, çalışmanın oldukça kapsamlı ancak panoramik bir çerçeve sunduğunu belirterek çalışmasının amacını şöyle anlatıyor:

“AKP başında neyse sonunda o olan bir parti değil, o da dönüştü. Diğer politikalarıyla beraber medya politikaları da dönüştü. Medyanın yapısı, iktidar medya ilişkileri sadece medyadan bakılarak anlaşılamaz. İktidara, ekonomik alana ve kamusal alana bakmamız gerekiyor. 18 yıllık süreçte bunu anlatmaya çalıştım.”

Dr. Vahdet Mesut Ayan, Yeni1mecra’dan İrfan Uçar’a konuştu.

Ayan süreci ele alırken AKP iktidarını geçirdiği krizleri göz önünde bulundurarak üç döneme ayırıyor. AKP’nin ilk döneminde toplumun farklı kesimlerinden hegemonya devşirme dönemi olarak açıklayan Ayan, 2008 sonrası dönemde AKP’nin tahakküm stratejilerini de kullanmaya başladığını ekliyor. Gezi direnişiyle beraber hegemonya krizi yaşayan AKP’nin iktidarını tahakküm ilişkileri üzerinden kurmaya başladığını belirten Ayan, AKP’nin bunu yaparken özellikle beş strateji üzerinde durduğuna dikkat çekiyor.

Dr. Vahdet Mesut Ayan

Ayan, bu stratejileri “teşkil etme”, “fethetme”, “zaptetme”, “berhava etme” ve “tahzir etme” olarak adlandırıyor. İktidarın elinde bulunan güç kaynaklarını özellikle tahzir etme stratejisiyle bağlantılı olarak kullandığına dikkat çekiyor. Bu stratejilerle beraber Türkiye’de medyanın ciddi orandan tasfiye edildiğini belirten Ayan, medya patronlarının hem yandaş hem de emanetçi olduğunun altını çiziyor.

AKP’nin krizleri, dönüşümü ışığında medyadaki tahakkümü… Video söyleşide…