Eğitim Sen: Eğitim ve bilim alanında kadınların yüzde 63’ü psikolojik şiddete maruz kaldı

Eğitim Sen’in bin 302 eğitim emekçisiyle yaptığı araştırmada, kadınların yüzde 63’ünün psikolojik şiddete maruz kaldığı tespit edildi.

Araştırmaya göre; psikolojik şiddet türleri açısından kadınlar en çok “tehdit ve korkutmaya” maruz kalırken erkekler ise en çok “haksız yere suçlanma- haksız soruşturma geçirme” ile karşılaşmıştır.

Eğitim Sen, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, “Eğitim ve Bilim Alanında Kadına Yönelik Şiddet Araştırması” yaptı. Araştırma için Türkiye genelinde 66 ilden, eğitim ve bilim alanında çalışan bin 302 eğitim emekçisiyle 10-21 Kasım tarihleri arasında web tabanlı anket yapıldı.

Bin 302 kişinin yanıtlarının esas alınarak hazırlanan değerlendirme raporunda, ankete katılan kadınların sayısının, erkeklere göre anlamlı bir farklılık gösterdiğine dikkat çekildi.

‘Psikolojik şiddete maruz kalanların oranı en yüksek oranı temsil etmekte’

Sorulara yanıt veren sayısının, sorulara göre farklılık göstermekle birlikte fazla olduğunun görüldüğünün belirtildiği raporda, “6 kategoride ele alınan şiddet türleri içinde psikolojik şiddete maruz kalanların oranı, toplamda en yüksek oranı temsil etmektedir.” denildi.

‘Yüzde 74’ü cinsel şiddete maruz kalmadığını belirtti’

Ankete katılanların 74’ünün “cinsel şiddete maruz kalmadığını” belirttiğinin kaydedildiği raporda, bu oranın da en büyük kitleyi oluştuğu belirtildi. Kadınların yüzde 63 oranı ile en çok psikolojik şiddete maruz kaldığının görüldüğünün tespit edildiği raporda, “Kadınların en fazla maruz kalmadığını belirttiği şiddet türü ise en yüksek oran yüzde 70 oranında cinsel şiddet olmuştur.” diye kaydedildi.

‘Erkekler de en çok psikolojik şiddete maruz kalmıştır’

Cinsel şiddetin günümüzde özellikle evli kadınlar için kabul görmesinin hala çok yaygın olmadığının değerlendirildiği raporda, şunlar ifade edildi: “Oranın yüksekliği bu şekilde düşünülmelidir. Erkekler de kadınlara benzer şekilde en çok psikolojik şiddete maruz kalmıştır. ‘Maruz kalmadım’ yanıtını verdikleri şiddet türleri içinde en yüksek oranı yüzde 91 ile cinsel şiddet oluşturmaktadır. Burada da kadınlar için cinsel şiddet konusunda yapılan açıklama geçerlidir.”

‘İşyerinde psikolojik şiddete maruz kalanların oranı yüzde 50’

Araştırmada ortaya çıkan tespitlerin bazıları şu şekilde; İşyerinde psikolojik şiddete maruz kalanların sayısı, ankete katılanların yüzde 50’sinden fazla bir kesimi oluşturuyor. Kadınlar en fazla psikolojik şiddete maruz kalan grup olurken, erkekler kadınların aksine psikolojik şiddete oldukça düşük oranda maruz kalmıştır. “Meslek yaşamım boyunca 1 kez bile psikolojik şiddete maruz kalmadım” diyen kadınların sayısı da erkeklerden fazladır.

‘Kadınlar en çok tehdit ve korkutmaya maruz kaldı’

Maruz kalınan psikolojik şiddet türleri içinde ön plana çıkan “tehdit ve korkutma” olduğuna dikkat çekilen araştırmada, şunlar kaydedildi:

“ ‘Haksız yere suçlanma- Haksız soruşturma geçirme’ ise en fazla rastlanan 2. Psikolojik şiddet biçimi olmuştur. Kadınlar en çok ‘tehdit ve korkutma’ ya maruz kalırken erkekler ise en çok ‘Haksız yere suçlanma- Haksız soruşturma geçirme’ ile karşılaşmıştır.”

‘Kadınlar meslek yaşamının başında psikolojik şiddeti daha fazla yaşıyor’

Araştırmaya katılan kadınların, en çok 31-40 yaş arası psikolojik şiddete maruz kalırken erkeklerin ise 51-60 yaş arasında psikolojik şiddet ile daha yüksek oranda karşılaştığı tespit edildi. Araştırmada, “Kadınların meslek yaşamının başında psikolojik şiddeti daha fazla yaşamaları bunun yanında ise erkeklerin meslek yaşamlarının sonlarına doğru buna maruz kalmaları ilgi çekicidir.” değerlendirmesi yer aldı.

‘Psikolojik şiddet en çok yöneticilerden geldi’

Araştırmada, psikolojik şiddetin ise en çok yöneticilerden geldiği tespit edilerek, “Kadınlar ve erkekler en çok yöneticilerinden psikolojik şiddet görmüşlerdir.” denildi.

‘Evli erkekler ve kadınlar en fazla şiddet gören grup’

Psikolojik şiddete en fazla evli kadınların maruz kaldığına işaret edilen araştırmada, “Evli erkekler de erkekler içinde en fazla psikolojik şiddeti gören gruptur. Sosyo-ekonomik faktörlerin bu durumda etkisi olduğu düşünülmektedir.” diye kaydedildi. Araştırmaya katılanlar arasında evli erkeklerin en yüksek oranda mobbinge maruz kalsa da kadınlar içinde de evlilerin mobbinge uğrayan en geniş kitle olduğu tespit edildi. Araştırmada, bekar kadınların ise bekar erkeklere göre daha fazla mobbinge maruz kalması dikkat çekti.

Yeni1Mecra