El konulan cihazlar Meclis gündeminde

HABER MERKEZİ – HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, haklarında soruşturma başlatılan yurttaşların bilgisayar, telefon, tablet, hard disk gibi elektronik cihazlarına usulsüzce el konulmasının önlenmesi ve bu konudaki hukuksuz uygulamaların tespiti amacıyla Meclis Araştırması için önerge verdi.

Yeni1Mecra’nın gündeme getirdiği, haklarında soruşturma başlatılan yurttaşların bilgisayar, telefon, tablet, hard disk gibi elektronik cihazlarına el konularak yıllarca verilmemesine ilişkin HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Meclis Araştırması talebinde bulundu. Verdiği Meclis Araştırması teklifinde Kerestecioğlu, elektronik cihazlara usulsüzce el konulmasının önlenmesi ve bu konudaki hukuksuz uygulamaların tespit edilmesini talep etti. Ceza Muhakemesi Kanununa değinen Kerestecioğlu, “Ancak soruşturmada, başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması halinde, elektronik cihazların kopyalanması, bu kopyalama işleminin arama mahallinde yapılması ve ancak şifrenin çözülememesi ve benzeri nedenlerle bilgilere ulaşılamaması halinde, cihazlara el konulması gerektiğini düzenlemektedir” dedi.

‘Usulsüz uygulama prosedür haline geldi’

Kanunda aynı zamanda, kopyalama işleminden sonra cihazların gecikme olmaksızın iade edileceğinin de belirtildiğine dikkat çeken Kerestecioğlu, “Oysa bu usullere uyulmadan cihazlara el koymak olağan bir prosedür haline gelmiştir.” diye kaydetti.

‘Uygulama ekonomik olarak da cezalandırmaktır’

Üstelik birden fazla kez gözaltına alınan kişilerin cihazlarına her seferinde tekrar el konulduğuna vurgu yapan Kerestecioğlu, şunları belirtti: “Üst üste eklenen vergilerle, dünyadaki en pahalı elektronik cihaz fiyatlandırmasının görüldüğü ve kayıtlı çalışanların dahi yüzde 40’ının asgari ücretle geçinmeye çalıştığı ülkemizde, binlerce lira değerindeki cihazların her seferinde tekrar satın almasının çok büyük bir yük olduğu ortadadır. Bu ‘uygulamayla’ aslında kişiler, iletişim araçlarının sağladığı olanaklardan ve özgürlükten yoksun bırakılmakta ve ekonomik olarak da cezalandırılmaktadır.”

‘Yargıtayın emsal kararı mevcut’

Konuyla ilgili emsal bir kararın mevcut olduğuna işaret eten Kerestecioğlu, “Yargıtay, bir siyasetçiye hakaret ettiği gerekçesiyle elektronik cihazlarına el koyulan bir yurttaşın yaptığı başvuru üzerine 5 Temmuz 2018’de bu bağlamda bir karar vererek elektronik cihazlara el konmasının ölçüsüz bir uygulama olduğunu ifade etmiştir. Fakat söz konusu karara rağmen bu konuda bir iyileştirme olmadığı görülmektedir.” dedi. Kerestecioğlu aynı konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yazılı yanıtlanması talebiyle ise verdiği soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

  1. Son beş yılda kaç yurttaşın elektronik cihazına el konmuştur, bu cihazların kaçı, ne kadar sürede sahiplerine iade edilmiştir?
  2. Kopyalama işleminin arama mahallinde yapılması; ancak şifrenin çözülememesi vb nedenlerle bilgilere ulaşılamaması halinde, cihazlara el konulması gerekirken neden bu usule aykırı biçimde tüm cihazlara el konulmaktadır?
  3. Cihazların ortalama kopyalanma/incelenme süresi ne kadardır?
  4. Kaç avukat, müvekkillerinin cihazlarının iade edilmesi için mahkemelere talepte bulunmuştur?
  5. Pek çok kişinin mesleki ve kişisel arşivleri cihazların kopyaları kendilerine teslim edilmediği için yok edilmiştir. CMK’ya aykırı bu işlem konusunda bir incelemeniz mevcut mudur?
  6. Bu uygulama gözaltına alınan kişilere ekonomik bir ceza haline mi getirilmiştir?
  7. CMK’nın 134 üncü ve 135 inci maddeleri, Anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile Yargıtay kararından bahisle bu hukuksuz uygulamaya karşı ne gibi çözümler geliştirmeyi düşünüyorsunuz?”