‘Kayıp-kaçak’ bedeli tüketiciye iade edilmeyecek

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedellerine ilişkin tahsilatın tüketiciye iadesine karar verilemeyeceğine hükmetti.

Elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedellerini ödemek istemeyen vatandaşlar, yıllardır çeşitli davalar açtı. Açılan davalardan mahkemelerin farklı kararlar vermesi üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014’de kayıp-kaçak bedellerinin tüketiciye yansıtılmasını hukuka aykırı buldu.

2016 yılında hukuka uygun hale getirildi

Anadolu Ajansı’nın geçtiği bilgilere göre; 17 Haziran 2016 tarihinde çıkarılan yeni yasa ile elektrik dağıtım ve görevli şirketlerin kayıp kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelini tüketiciden alması hukuka uygun hale getirildi.

Yargıtayın konuya ilişkin kararı ise Resmi Gazete’de yayımlandı. Marmaris’te bir vatandaş, elektrik faturalarında yansıtılan kayıp-kaçak bedelinin iadesi talebiyle 2014 yılında Marmaris Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Hakem heyeti, şikayeti kabul ederek 2016’da kayıp-kaçak bedeli olarak alınan 298 liranın vatandaşa iadesine karar verdi.

Şirket karara itiraz etti

Elektrik Perakende Şirketi ise dava konusu uygulamanın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) idari düzenlemesine dayalı olarak yapıldığını ve mevzuata aykırı olmadığını öne sürerek, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline karar verilmesi istemiyle dava açtı.

Yerel mahkeme itirazı reddetti

Davaya bakan Marmaris 3. Hukuk (Tüketici) Mahkemesi, davacı şirket tarafından davalıdan tahsil edildiği belirtilen kayıp-kaçak bedelinin hukuka aykırı alındığını belirterek, hakem heyeti kararının iptal istemini reddetti. Karar, temyiz edilmeksizin kesinleşti.

Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma istedi

Adalet Bakanlığı ise kesin olarak verilen kararın kanun yararına bozulmasını istedi. Bu nedenle dosyanın gönderildiği Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kanun yararına temyiz istemini kabul ederek, hükmün sonuca etkili olmamak üzere bozulmasına karar verdi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin verdiği kararın gerekçesinde; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21 Mayıs 2014 tarihli kararıyla bu bedelin mevcut mevzuat kapsamında tüketicilerden alınmasının hukuka uygun olmadığını kabul ettiği hatırlatıldı. Hukuk Genel Kurulunun bu kararı doğrultusunda, 3. Hukuk Dairesinin de kayıp-kaçak bedelinin, tüketicilerden tahsil edilemeyeceğini kabul ettiği aktarıldı.

2016’de yeni yasal düzenleme geçmişe de etkili

Ancak konuyla ilgili yargılama sırasında 17 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve geçmişe de etkili olan 6719 sayılı EPDK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21’inci maddesi uyarınca 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun ilgili hükümlerinin değiştirildiği vurgulandı.

Kararda şöyle denildi: “Bu durumda, mahkemece yargılama sırasında yürürlüğe giren yasa değişikliği nedeniyle, hukuka uygun hale gelen kayıp-kaçak bedellerine ilişkin tahsilatın davalı tüketiciye iadesine karar verilemeyeceği gözetilerek, davacı tarafın açtığı Tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline yönelik davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.”

Tahsilat tüketiciye iade edilmeyecek

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, elektrikteki kayıp-kaçak bedellerinin vatandaşın faturalarına yansıtılmasına ilişkin uygulamanın 2016’da yürürlüğe giren yasa değişikliğiyle hukuka uygun hale geldiğine karar verdi. Daire, kayıp-kaçak bedellerine ilişkin tahsilatın tüketiciye iadesine karar verilemeyeceğine hükmetti.