Emek örgütlerinin kadın gruplarından ‘çocuk hakları’ hatırlatması

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin kadın temsilcileri, yaptıkları ortak açıklamada devletin ve toplumun çocuklara yönelik sorumluluklarını hatırlattı.

Açıklamada, çocukların her tür istismarının suç olduğuna işaret edilerek, cinsel istismar suçunun ise “affedilemeyeceğine” vurgu yapıldı.

DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, çocuk haklarına ilişkin ortak açıklama yaptı. Yazılı yapılan açıklamada, , son günlerde karşı karşıya kalınan Covid-19 pandemisinin, olağandışı bir durum olarak çeşitli düzenlemeleri gerektirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Covid-19 hastalığından korunmak, hastalığın bulaşmasını engellemek için toplumu ilgilendiren önlemler alınması gerektiği belirtildi. Ancak ne yazık ki alınan önlemlerin “bir fırsatçılıkla” toplumun bazı kesimlerinin işlediği suçları affetmeye hatta ortadan kaldırmaya yol açtığının görülmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

“Defalarca Türkiye’nin gündemine getirilmiş ve Türkiye Kadın Hareketinin ve duyarlı insanların tepkileriyle yasalaşması engellenmiş olan çocuğun cinsel istismarını affeden yasa tasarısı COVID-19 salgını için alınacak önlemler kapsamında yine ele alınmaya çalışılmaktadır.”

‘Kız çocuklarının evlendirilmesi cinsel istismardır’

Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine dikkat çekilen açıklamada, bu durumun her yönüyle çocuğa yönelik bir cinsel istismar olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, çocuk yaşta evliliğin bir çocuğun temel haklarının ihlal edilmesi, hayatının çalınması ve geleceğe ilişkin umutlarının karartılması anlamına geldiği belirtildi.

‘Sözleşmede devletin ve toplumun sorumluluğu belirtiliyor’

Açıklamada, Çocuk Hakları Sözleşmesinde çocukların doğumdan 18 yaşına kadar gelişimlerinin çeşitli evrelerinde gereksinimlerinin karşılanması, bakımı, zarardan korunması, çıkarlarının savunulması ve birer erişkin olarak yetiştirilmeleri konusunda devletin ve toplumun sorumluluğunun belirtildiği hatırlatıldı.

İstanbul Sözleşmesi’nin de hatırlatıldığı açıklamada, bu sözleşmede de erken yaşta zorla evliliklerin suç olarak düzenlenmesinin zorunlu kılındığına dikkat çekildi.

‘Cinsel istismar affedilemez’

Açıklamada, kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmelerine ve kendisine tecavüz eden cinsel saldırı failleriyle evlendirilerek failin affedilmesine yönelik her tür söylem ve yasal değişiklik girişiminin kabul edilemeyeceğine vurgu yapıldı. Çocuklara yönelik her tür istismarın suç olduğuna işaret edilen açıklamada, cinsel istismar suçunun ise hangi gerekçeyle olursa olsun affedilmeyeceğinin asla akıldan çıkarılmaması gerektiği belirtildi.

‘Devletin görevi kız çocuklarının evlendirilmesini engellemektir’

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Devletin görevi, kız çocuklarının erken yaşta zorla evlendirilmesini engellemektir, cinsel istismar suçlularını cezalandırmak ve bu suçların gerçekleşmesini önlemektir; geleneksel, göreneksel, dinsel dogmaların ardına sığınarak suçluları cezasız bırakmak değildir. Başta çocuk yaşta zorla evlendirilme olmak üzere evrensel çocuk haklarının ihlali yönündeki her tür müdahale karşısında kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.”