Engelli bireyler için Meclis Araştırma Komisyonu talebi

HABER MERKEZİ – HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, engelli yurttaşların yaşadıkları sorunların araştırılması ve çözüm yollarının tartışılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi.

Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’e verdiği önergede 2011 yılında TÜİK Nüfus ve Konut Araştırması’ndan Türkiye’deki engelli birey oranlarına değinerek, “Türkiye’de en az bir engeli olan (3 ve daha yukarı yaş) nüfusun oranı yüzde 6, 9’dur. Erkeklerde yüzde 5,9 olan bu oran, kadınlarda yüzde 7,9’dur. Engellilerin durumuna ilişkin bu iki çalışma dikkate alındığında, Türkiye nüfusunun önemli bir kesiminin engelli bireylerden oluştuğunu görmekteyiz” dedi.

Bu nüfus oranında engelliye kamusal alanda rastlamanın pek mümkün olmadığını belirten Koçyiğit, “Çünkü engelli bireyler günlük yaşama ve kamusal alana ‘herkes’ kadar katılamamaktadır.” dedi. Koçyiğit, engelli bireylerin eğitimden sağlığa, ulaşımdan iş hayatına, ekonomik ve sosyal mekanlara kadar her türlü alanda birçok engelle karşılaştığını belirterek, toplum ve yöneticiler tarafından da acıma ve merhamet duygularıyla yaklaşıldığını, yardıma muhtaç bireyler olarak görüldüğünü söyledi.

Koçyiğit, toplumsal sürece katılımda en temel insan haklarından büyük ölçüde mahrum bırakılan engelliler için erişebilirlik meselesinin temel sorunların başında geldiğine işaret etti. Koçyiğit, komisyonun kurulması gerekçelerini şöyle sıraladı: “Engelli yurttaşların temel hak ve özgürlükler temelinde sağlık, eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarının araştırılarak, toplumsal ve kamusal alana tam ve bağımsız bireyler olarak katılmaları önündeki tüm engellerin kaldırılması, engellilere karşı ayrımcılığın  önlenmesi ve Türkiye’nin çıkardığı yasalar ve imzaladığı uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve tam olarak yerine getirmesini sağlayacak politikaların üretilmesi ve işlerlik kazandıracak mekanizmaların geliştirilmesi amacıyla bir  Meclis Araştırma Komisyonun kurulması elzemdir.”