Engelli kadın ve çocuklara yönelik saldırılar için Meclis Araştırması talebi

HDP Milletvekili Semra Güzel, engelli kadın ve çocuklara yönelik saldırıların araştırılması ve gerekli politikaların planlanıp hayata geçirilmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, engelli kadın ve çocuklara yönelik saldırıların araştırılması için TBMM Genel Kurulu’na araştırma önergesi verdi. Önergenin gerekçesinde, Türkiye’de taciz ve tecavüz vakalarının her geçen gün arttığına işaret edilerek, bu saldırılara en fazla maruz bırakılan kesimlerden birinin engelli kadınlar olduğu vurgulandı. 

‘Engelli kadınlar her türlü istismara maruz bırakılıyor’

Engelli kadınların karşılaştıkları birçok güçlüğün yanında; fiziksel, duygusal ve cinsel her türlü istismara da maruz bırakıldıklarının belirtildiği önergede, engelli kadınların cinsel şiddete uğrama oranlarının engelli olmayan kadınlardan daha fazla olduğu belirtildi. 

‘Cinsel şiddeti söylemekten kaçınıyorlar’

Engelli kadınların genel olarak uğradıkları cinsel şiddeti söylemekten kaçındığına dikkat çekilen önergede, şu ifadeler yer aldı:

“Bakım verene bağımlı olması, kimi zaman kendini koruyacak fiziksel yeterliliğinin olmaması, cinsel saldırıda bulunanı açıklayamaması, kendini ifade etmede güçlük çekmeleri gibi nedenlerle cinsel şiddet gizli kalmaktadır. Yapılan çalışmalarda engelli kadınlar arasında özellikle gelişimsel sorun yaşayanların (yüzde 75) ve fiziksel engellilerin (yüzde 55) daha çok cinsel şiddete maruz kaldıkları belirtilmektedir.”

Engelli kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırılara ilişkin basında yer bulan kimi olaylara da yer verilen önergede, taciz ve tecavüzün bütün kadınları ve çocukları tehdit eden bir erkek şiddeti türü olduğunun altı çizildi.

‘Engelli bireyler de gözetilerek tedbirler alınmalı’

Toplumsal cinsiyete özgü politikalarda engelli bireylerin de gözetilerek tedbirler alınması gerektiğinin belirtildiği önergede, bu politikaların hayati bir rol oynadığı kaydedildi. Önergede, engelli kadın ve çocuklara yönelik saldırıların araştırılması ve gerekli politikaların planlanıp hayata geçirilmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talep edildi.

MA – ANKARA