EŞİK, milletvekillerini şiddetle mücadelede ortak ‘eylem planı’ çıkarılması için çalışmaya çağırdı

EŞİK Platformu, TBMM Başkanlığına, TBMM’deki tüm siyasi partilere ve milletvekillerine açık çağrıda bulunarak, çalışmalarında İstanbul Sözleşmesi’nin gerektirdiği ilkeleri hayata geçirmesini istedi.

Platform, ayrıca Meclisteki tüm siyasi parti milletvekillerini şiddetle mücadelede ortak “Yol haritası/Eylem planı” çıkarılması için çalışmaya davet etti.

Eşitlik İçin Kadın (EŞİK) Platformu, TBMM Başkanlığı’na ve TBMM’de bulunan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine açık çağrı yaptı. Yapılan çağrıda, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (PACE) Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi’nin 11 Eylül’de düzenlediği video konferansın ardından İstanbul Sözleşmesi’ne desteğini yineleyen bir açıklama yayınladığı hatırlatıldı.

Çağrıda, Eşitlik Komitesinin açıklamasına yer verildi. Eşitlik Komitesi, açıklamasında İstanbul Sözleşmesi’nin, tüm dünyada, kadınların şiddetten korunması için en gelişmiş ve en kapsamlı uluslararası yasal standart olarak kabul edildiğini vurguladı.

‘Türkiye’deki siyasetçilerin beyanlarından üzüntü duyduk’

Son dönemde Polonya ve Türkiye’deki siyasetçilerin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme çağrısı yapan ve başkalarını da kendilerini izlemeye davet eden beyanlarından üzüntü duyduğunu belirten Eşitlik Komitesi, bu olumsuz tutumların, Sözleşme’nin amaçları ve hükümleri hakkındaki kasıtlı ve yanlış beyanların sonucunda ortaya çıktığını belirtti.

Eşitlik Komitesi açıklamasında, İstanbul Sözleşmesi’ndeki (şiddet riski altında olan kadınlar ve kız çocuklarının güvenliğini sağlamak, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınlara yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmak gibi) hedeflerin, halihazırda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de tanınan temel haklar arasında olduğunu hatırlattı.

‘Hedeflerler kasıtlı olarak çarpıtılmaya çalışıldı’

Bu hedeflerin kasıtlı olarak çarpıtılmaya çalışıldığını belirten Eşitlik Komitesi, şunları kaydetti: “Sözleşmede, aile kavramının yeniden tanımlamasına veya aile hayatını ya da aile yapısını düzenlemeye yönelik gizli bir ajanda olduğu iddiası, ataerkil yapıların korunmasına, savunulmasına ve güçlendirilmesine hizmet eden temelsiz iddialardan ibarettir.”

Eşitlik Komitesi’nden tüm üye devletlere çağrı

Eşitlik Komitesi, tüm üye devletlere, tüm parlamenterlere, sivil topluma, bölgesel ve uluslararası örgütlere, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde İstanbul Sözleşmesi ve bu Sözleşme’nin kadına yönelik şiddete bir son verilmesinde oynadığı hayati role verdikleri desteği pekiştirecek etkinlikler düzenlemeleri için çağrıda bulundu.

İstanbul Sözleşmesi’nin tüm maddeleriyle 25 Kasım’da hayata geçirilmesi çağrısı

Eşitlik İçin Kadın (EŞİK) Platformu da, Eşitlik Komitesi’nin bu çağrılarını destekleyerek, hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, hem de Türkiye’nin tüm sivil toplumunu 25 Kasım’da İstanbul Sözleşmesi’nin tüm maddeleriyle hayata geçirilmesi için etkili adımlar atmaya çağırdı.

EŞİK Platformu, TBMM Başkanlığı’nı, TBMM’deki tüm siyasi partileri ve milletvekillerine şu çağrıda bulundu;

  • İnsan hakları temel standartlarına itiraz anlamına gelen İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik karalama kampanyalarına karşı durmaya
  • Çalışmalarında İstanbul Sözleşmesi’nin gerektirdiği ilkeleri hayata geçirmeye
  • İstanbul Sözleşmesi’nin denetim organı olan GREVIO’nun 15 Ekim 2018 tarihli Türkiye raporundaki tavsiyeleri uygulamaya
  • Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, 25 Kasım günü TBMM’de özel bir oturum düzenlenerek kadına karşı şiddetin önlenmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması konusunda (Sözleşme’nin 70. Maddesi gereği) görevleri olan parlamenter denetim mekanizmasını işletmeye; TBMM’deki tüm partilerle ortak bir Türkiye şiddetle mücadele Yol Haritası/Eylem Planı çıkarılması için çalışmaya davet ediyoruz.