Etil alkol, evsel kullanım amaçlı satılamayacak

Yönetmelik değişikliğiyle etil alkolün evsel kullanım amaçlı satışı yasaklandı.

Etil alkol ve metanolün internetten satışı da yapılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; “Evsel kullanım amaçlı etil alkol ve genel” ibaresi “Genel” olarak değiştirilen yönetmelikte, aynı maddeye “Tarım ve Orman Bakanlığı etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alır veya aldırtır.” ibaresi eklendi.

İnternet satışına yasaklama

Etil alkol ve metanolün internetten satışının yapılması yasaklanırken, yönetmeliğin 28’inci maddesine “Etil alkol üretim tesisini devredecek veya devralacak gerçek veya tüzel kişilerin vadesi geçmiş vergi borcu bulunması halinde devire izin verilmez.” ibaresi eklendi.

Evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı yasaklandı

Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile etil alkolün evsel amaçlı satışı da yasaklandı. Evsel kullanım amaçlı etil alkolün satışı, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 1 Ekim itibariyle 60 gün süreyle yapılabilecek.

Söz konusu ürünler, bu sürenin sonundan itibaren piyasaya arz edilemeyecek ve satış belgeli yerlerde bu süreden sonra bulunan ürünler, ithalatçısı veya üreticisine 3 ay içinde iade edilecek. Yönetmeliğin hükümleri ise Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek.

Alkol fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle evsel kullanım amaçlı etil alkol satışlarının arttığı belirtiliyordu.