Gabriel Aktaş el yazısıyla Süryanice senelik dua kitabı yazıyor

Gabriel Aktaş (71) Anıtlı’daki (Hah) Meryemana Kilisesinde sabah ayinini yönetiyor. Cemaat dingin bir şekilde ayine katılıyor, dua edip mum yakıyor. Horepiskopos olduğu geçen yıldan bu yana Tur Abdin Bölgesinde yer alan Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Beth Kustan, Anıtlı, Çatalçam ve Karagöl’deki kiliselerde ayinleri yönetmek, cemaatin cenazeleriyle ilgilenmek, düğünlerine gitmek, cemaatin maneviyatı ile ilgili pek çok sorumluluk onun omuzlarında.

Doğduğu, büyüdüğü, eğitim aldığı, 36 yıl boyunca papaz olarak görev yaptığı köy Beth Kustan, Anıtlı’ya sadece birkaç dakika uzaklıkta. Bu köy Mezopotamya’nın kadim halkı Süryanilerin ilk kilisesi olan ve MS 343 yılında yapılarak bugüne dek faaliyetlerini sürdüren Mor Eliyo Kilisesinin de bulunduğu köy aynı zamanda.

Doğduğu köyde 36 yıldır papazlık yapıyor

Şimdilerde sadece 20 ailenin yaşadığı Beth Kustan köyünde Gabriel Aktaş masasının üzerine kırmızı ve mavi mürekkeplerini yerleştirip dünya mirası statüsündeki Süryanice dilindeki din kitabını yazmaya başlıyor.

Sağlık sorunları yazdığı din kitabının hızını düşürse de o omuzlarındaki sorumlulukla yavaş yavaş harfleri kâğıda el yazısıyla nakşediyor. Yazdığı kitap Süryani halklara rehberlik edecek Senelik Dua Kitabı. Neden el yazısıyla yazdığı sorulunca, “El yazısı başka bir şeydir, kıymetlidir, anlamlıdır,” şeklinde cevaplıyor.

‘Bu kiliseler boş kalmayacak’

Neden din adamı olduğunu şu sözlerle anlatıyor Gabriel Aktaş: “Din adamı olmazsa tuzsuz yemek gibi oluyor. Cemaate din adamı gerekiyor. Köyde yoktu. Papazımız Avrupa’ya gitmişti. Ben de köy halkı için papaz oldum.”

Sözlerine şöyle devam ediyor Aktaş: “Horepiskopos olduktan sonra işlerim arttı. Köy kalabalık değil, cemaat az zaten. Hem burada Beth Kustan, hem Anıtlı’da cemaat Avrupa’ya göç etti. Burada yirmi aile, Anıtlı’da da yirmi aile var. Karagöl’de iki, Çatalçam’da iki, üç aile var.”

Yeni din adamları yetiştirdiklerini de ifade eden Aktaş, “Çocuklarımız, gençlerimiz okullarda Türkçe devam ediyorlar eğitimlerine. Hem de kiliselerde yetiştiriyoruz çocuklarımızı. Bu kiliseler boş kalmayacak,” diye söylüyor.

Ayrıntılar video haberde…

Video haber: Asya Gülbağ

Kamera: Şirvan Oktay Gürer

Kurgu: Aysu Demirel