Gezi Parkı davasında verilen beraat kararı bozuldu

İstinaf, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada, Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında verilen beraat kararlarını bozdu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Gezi Parkı eylemlerine ilişkin verilen beraat kararlarına yönelik yapılan istinaf başvurularını karara bağladı. Ceza dairesi Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında verilen beraat kararlarına ilişkin hükmün bozulmasına karar verdi. Daire, dava dosyasının yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Ne olmuştu?

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin kararını, 20 Şubat 2020 tarihinde açıklamıştı. Mahkeme heyeti, Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs”, “Mala zarar verme”, “nitelikli yağma”, “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi”, “Kasten yaralama”, “Ağırlaştırılmış yaralama” ve “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet” suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, “yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığından beraatine karar vermişti.

MA