Giresun’da idare mahkemesi kuruldu

Giresun’da idare mahkemesi kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı kararında, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bölgenin coğrafi durumu ve iş hacmi göz önünde tutularak Giresun’da idare mahkemesi kurulduğu belirtildi.

Giresun İdare Mahkemesinin yargı çevresi ise Giresun olarak belirlendi.

Yeni1Mecra