Gürer’den belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi için kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, belediyelere öğrenci yurdu açma ve işletme yetkisi tanınması için Kanun Teklifi verdi.

Ömer Fethi Gürer

Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifi’nde özellikle büyükşehirlerde öğrenim dönemlerinde öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının hat safhaya çıktığını, belediyelere verilecek yurt açma ve işletme yetkisinin bu sorunu büyük oranda çözebileceğini ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’nde, mevcut kanuna göre öğrenci yurdu açma ve işletme yetkilerinin gerçek ve tüzel kişilere verildiğine dikkat çekti.

Gürer, “Özellikle büyük şehirlerde başta olmak üzere yerel yönetimlerin, öğrenim dönemlerinde öğrencilere barınma hizmeti sunabilmeleri ve bu yönde gelen talepleri karşılayabilmeleri için, gerçek ve tüzel kişilere sağlanan öğrenci yurdu açma ve işletme yetkisinin belediyelere de tanınması gerekmekte olup, bu yönde atılacak adımlar öğrenciler için de destek ve fayda sağlanmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

En az 45 bin öğrenci açıkta kaldı

Gürer, Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yurt başvurusunda bulunan 427 bin 152 öğrencinin 381 bin 843’ü yurtlara yerleştirilebildiğini hatırlattı. Gürer, “Hâlihazırda, özellikle Büyükşehirlerde yurt sorunu devam etmektedir. Orta ve Yüksek öğrenimde yurt sorununun kökten çözümü için, belediyelerin de bu konuda devrede olmaları ve öğrencilerin konaklama sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla yurt açma ve işletme hakkı sağlaması için yasal düzenleme yapılmalıdır” dedi.