Güvenlik soruşturması şartı kabul edildi

HABER MERKEZİ – İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını içeren teklif Meclis’te kabul edildi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kabul edilen teklifte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memuriyete atanacaklar için “Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli İle Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında güvenlik soruşturması, arşiv araştırması yapılması şartı getirildi. Düzenlemeye göre, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yeniden yapılmasına karar verilebilecek.

‘Veriler Değerlendirme Komisyonuna iletilecek’

Güvenlik soruşturması ve arşiv taramasının neye göre yapılacağına ilişkin ise şu bilgiler yer aldı: “Anayasa ve devlete sadakat ve bağlılık, ‘terör’ örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, bu örgütlere yardım etmemek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamak ya da kullandırmamak, bu örgütlerin propagandasını yapmamak ilke ve kuralları; kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği bulunup bulunmadığı ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığı yönlerinden kamu hizmet ve görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak veri Değerlendirme Komisyonuna iletilecek.”

Soruşturmayı MİT, Emniyet, Mülki amirlikler yapacak

Bu veriler, ilgili hakkında talebe konu işlemin tekemmülünü müteakiben veya her durumda iki yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinecek ve yok edilecek. Ancak bu veriler, işleme karşı dava açılması halinde karar kesinleşmeden silinmeyecek ve yok edilmeyecek. Mahkemelerin bu konudaki talepleri, değerlendirme komisyonunun bünyesinde bulunduğu ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından karşılanacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılacak.

AYM iptal etmişti

Devlet Memurları Kanunu’nda, devlet memurluğuna alınacaklar için genel şartlar arasında sayılan “Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması yapılmış olmak” ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 29 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edilmişti.