Haber-Sen’den 2 üyelerinin ihraç edilmesine tepki

Haber-Sen Diyarbakır Şubesi, üyeleri Esra Ademhan ve KESK üst kurul delegesi İzzettin Ekin’in, 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici maddesiyle ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Sendika üyeleri, “Tüm hukuksuzluklar son bulacak, siz gideceksiniz ve biz kalacağız” dedi. 

Haber-Sen Diyarbakır Şubesi Kadın Sekreteri Esra Ademhan ve KESK Üst Kurul Delegesi İzzettin Ekin’in 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 26’ncı maddenin 9’uncu bendi gerekçesiyle ihraç edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

PTT Posta İşleme Merkez Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada, “OHAL kalktı ihraçlar hala devam ediyor” pankartı açılarak, sık sık “direne direne kazanacağız”, “baskılar bizi yıldıramaz”, “ihraçlar bizi yıldıramaz” sloganları atıldı.

Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcı

Açıklama öncesi konuşan Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcı, çalışanlar üzerinde süren baskının devam ettiğine dikkati çekerek, ihraçları kınadı. 

‘OHAL sonrası kamudan ihraçlara devam ediliyor’

Açıklamayı Haber Sen Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Uluğ okudu. OHAL sonrası da kamudan ihraçlara devam edildiğine işaret eden Uluğ, şunları ifade etti:

“İktidar, uzunca bir süredir kendine muhalif olan kesimlere yönelik başlattığı ‘cadı avı’na devam etmektedir. Emekçilerin, Anayasal ve demokratik bir hak olan çalışma hakkını elinden alarak, açlığa ve sefalete mahkûm etmeye çalışmaktadır. Kamudan İhracı bir silah olarak gören AKP iktidarı, kendine biat etmeyen, barıştan, demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden, sendikal hak ve özgürlük mücadelesinden yana kesimleri susturmak, baskılamak amacıyla kullanmaktadır.”

‘Adli hiçbir soruşturma olmadan ihraç edilmeleri hukuksuz’

Üyelerinin “devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olduğu” denilerek ihraç edildiğini belirten Uluğ, adli hiçbir soruşturması olmadan bu şekilde ihraç edilmenin hukuksuz olduğunu vurguladı. 

Uluğ, devletin ve onun yürütücüsü iktidar partisinin kendi ideolojik referansları doğrultusunda hareket etmekten vazgeçmesini, tüm yurttaşlara eşit mesafede, tarafsız ve demokratik bir siyaset izlemesinin etik gereği olduğunu söyledi.

İhraç edilen üyeleri ve daha önce ihraç edilen tüm üyelerinin işlerine iade edilene kadar mücadelelerinin süreceğine vurgu yapan Uluğ, “Tüm hukuksuzluklar son bulacak, siz gideceksiniz ve biz kalacağız.” dedi.

MA – DİYARBAKIR