Hakimlik-savcılık mülakatları için Meclis araştırması talebi

CHP Grup Başkanvekili Özel, yargıda kadrolaşma iddialarının incelenmesi ve hakimlik-savcılık mülakatlarında nesnel, şeffaf bir yöntemin hayata geçirilebilmesi için Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM Başkanlığına araştırma önergesi sundu. Özel, araştırma önergesinin gerekçesinde, 16 Nisan 2017’deki anayasa değişikliğinin ardından yasama ve yargı erklerinin, yürütme organından talimat aldığı izlenimine neden olacak çok sayıda olay yaşandığını belirtti.

‘Yürütme organının telkinleriyle kararlar veriliyor’

Gerekçede, mahkemelerin bağımsızlığı, anayasa tarafından güvence altına alınsa da yürütme organının telkinleriyle kararlar verildiğini belirten Özel, bunun yargıya olan güveni zedelediğini kaydetti. Özel, yargı bağımsızlığı sağlanmadan Türkiye’de hiç kimsenin kendisini güvende hissetmeyeceğini ifade etti.

Özel, gerekçenin devamında şunları kaydetti: “Yargı erkini yürütme organının güdümündeymiş gibi gösteren yargıda kadrolaşma ve akraba kayırmacılığı iddialarının incelenerek bunun yaratabileceği sorunların önüne geçilebilmesini temin edebilmek ve hakimlik-savcılık mülakatlarında nesnel, şeffaf ve tarafsız bir yöntemin hayata geçirilebilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim.”

AA – ANKARA