Hakkımızda

Yeni1Mecra Kasım 2019’da gazeteci İrfan Uçar tarafından yeni medya araçlarıyla toplumun her geçen gün artan özgür ve bağımsız yayın ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Habercilik anlayışını liberal öğretinin tarafsıznesnelobjektiflikiddialarına bir itirazla medyanın “halka doğru haber verme” sorumluluğuna dayandırmayı hedefliyor. Haberlerinde kamu yararı ilkesini gözetiyor. 

Bu minvalde hem Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin ilan ettiği “Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi”ni referans alıyor hem de “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”ni kendine kılavuz olarak seçiyor. Böylece merceğini Türkiye toplumu ve siyasetinin çoğulcu yapısına ve siyasi atmosferin yarattığı madunların hayatına çeviriyor. 

Yeni1Mecra, gazetecilik mesleğini toplumun her kesimini kapsayacak şekilde dürüst, adil ve ahlaklı bir şekilde yapacağını taahhüt ediyor. Her dönem büyük haksızlıklara uğrayan işçi sınıfına, kadınlara, LGBTİ+lara, Kürtlere, Alevilere, Ermenilere; bu coğrafyada yaşayan tüm halklara ve tüm canlıların yaşamına kulak vereceğini ilk elden beyan ediyor. 

Mesleki formasyona sahip, akademik desteğe kavuşmuş genç ve dinamik Yeni1Mecra ekibi, Türkiye tarihinde aşamalı olarak yıkıma uğrayan gazetecilik mesleğini yeniden güvenilir bir hale getirmek için işe koyuluyor. Yazılı ve görsel haberlerle, video programlarla, podcastlerle toplumsal kesimlerin bizatihi kendi sözlerini söylemelerine imkân sağlayarak Türkiye’nin tüm kesimlerinin temsil edildiği, hak odaklı ve çözüm gazeteciliğinin prensipleriyle referans gösterilen bir mecra olmayı amaçlıyor. 

Patreon’da Yeni1Mecra’yı destekleyebiliriz.