Hakkımızda

Batı tipi demokrasilerde birbirini kontrol eden üç temel kuvvetten söz edilir: Yasama, Yürütme ve Yargı. Basın, yani medya ise denetleme ve kamusal işlevi nedeniyle dördüncü kuvvet olarak kabul edilirdi. Bugün Yasama ve Yargı bağımsız bir kuvvet olmaktan çıkmış, Yürütmenin tamamlayıcı parçasına dönüştüğünü hepimiz görüyoruz. Ne yazık ki Medyanın durumu da aynı. Hatta daha da kötü. Uzun uzadıya anlatmaya da gerek yok.

Mevcut medya sistemi ise yürütmenin cemekanına veya ambalaj kağıdına dönüşmüş durumda. 10 binin üzerinde medya çalışanı bugün işsiz. İşte işsiz bırakılan sınırlı bir gazeteci grubu olarak Yeni1mecra’da bir araya geldik. Vicdanımızla, emeğimizle mesleğimizi sürdürmek istiyoruz.

Avrupa Birliği’nin finansmanıyla Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin yürüttüğü Demokrasi İçin Medya / Medya İçin Demokrasi Programı başlamamız için temel güç oldu. Yeni1mecra web sitemiz, yeni1mecra youtube kanalımız demokrasi, özgürlük, hak ve adalet için gürül gürül akan yeni bir mecra olacak.

Bu yeni1mecra her bir okurun, her bir izleyicinin aktif maddi desteği ile yürüyebilecek. Biz gazetesi, televizyonu, radyosu elinden alınmış gazeteciler olarak evrensel mesleki ilkelere, bugüne kadar oluşturduğumuz değerlere saygı duyarak yeni1mecra’da üreteceğiz.

Çalışanların, çalışma imkanı elinden alınanların, işsizlerin, göçmenlerin, ötekileştirilmiş olanların, haksızlığa, hukuksuzluğa uğramış olanların, kadınların sorunları, gündemleri gündemimiz olacak.

Yeni1mecra’da birlikte üreteceğiz, birlikte yürüyeceğiz.