HDP’den işten çıkarmalara karşı kanun teklifi

HDP Milletvekili Kemalbay, koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarmaların yasaklanması ve işten çıkarılan işçilerin hak gaspına uğramaması için İş Kanununda değişiklik yapılması yönünde kanun teklifi verdi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle işten çıkarmaların yasaklanması ve işten çıkarılan işçilerin uğradıkları zararların bütçeden karşılanması amacıyla Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Kemalbay, teklifin gerekçesinde, salgın günlerinde çok sayıda işverenin işçi çıkardığını, ücretsiz izin dayatarak yıllık izinlerin gasp edildiğini belirtti.

‘Salgının bedeli emekçilere ödetiliyor’

Ekonomik ve sosyal çok yönlü krize dönüşen salgında bedelin yine emekçilere ödetildiğini ifade ederek, “İşverenler ekonomik kaybı gerekçe göstererek işçileri işten çıkarmakta, zorunlu ücretsiz izin ve zorunlu yıllık izin kullandırtmakta ya da bazı sektörlerde üretim baskısı ve fazla mesai uygulamaları ile karşı karşıya kalmaktadırlar.” diye kaydetti.

Kemalbay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısında” açıkladığı 19 maddeli 100 milyar liralık pakette işverenlere teşvik bağlamında getirilen önlemler için bireysel ya da toplu işçi çıkarmama şartı bulunmadığına dikkat çekti.

‘Evde kal çağrıları emekçileri kapsamıyor’

“Evde kal” çağrılarının emekçileri kapsamamasına dikkat çeken Kemalbay, “Sonuç olarak virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınacak önlemler ancak bütünsel bir sosyal devlet yaklaşımı ile etkili olabilecekken, açıklanan önlem paketlerinin emekçiler, işçiler, güvencesizleri kapsamaması sağlık sektörünü çökertecek, hükümeti yaşanacaklardan sorumlu kılacaktır.” diye kaydetti.

Bugüne kadar açıklanan salgınla mücadele programlarında çalışanlar ve halkın kaderine terk edildiğini ifade eden Kemalbay, bu aksaklıkları gidermek amacıyla 4857 sayılı iş kanununa bir madde eklenmesini istedi. Kemalbay’ın eklenmesini istediği kanun teklifi şöyle;

  • Geçici Madde: Bu Kanun kapsamında sürekli işçi statüsünde çalışanların, işveren tarafından bu Kanunun 17’nci ve 29’uncu maddeleri uyarınca iş sözleşmelerinin feshi ve toplu işten çıkarılma talepleri Covid -19 salgının yarattığı ciddi ve yakın tehlike sebebiyle altı ay süreyle askıya alınmıştır. Bu süreyi bir katına kadar arttırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Ekonomik kriz, salgın, sel, deprem, savaş gibi ulusal çalışma güvenliği ve barışını tehdit eden hallerde bu Kanunun 17’nci ve 29’uncu maddeleri uyarınca iş sözleşmelerinin feshi ve toplu işten çıkarılma talepleri süresiz olarak askıya alınır.”
  • 1 Mart tarihinden bu maddenin yayımına kadarki süre içinde iş sözleşmeleri bu Kanunun 17 ve 29’uncu maddeleri uyarınca sonlandıranlar talepleri halinde eski statülerinde bu mümkün değilse en yakın statüde işe alınmış sayılırlar. Bu konuda yapılmış diğer başvurular da askıya alınır.
  • Bu maddenin yayımına kadar işten çıkarılmış olanların uğradıkları zararlar belgeleriyle başvurmaları halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
  • Bu madde ve bu madde ile ilgili uygulamalar 11 Ocak 2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun E. Genel İşlem Koşulları başlıklı 20 ila 25’inci maddelerine aykırılık olarak yorumlanamaz.
  • Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken bir ay içerisinde belirlenir.
  • Madde-2 Bu Kanun 1.3.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  • Madde-3 Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

MA – İZMİR