HDP’nin kapatılma davasının ilk incelemesi 31 Mart’ta

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin kapatılması davasının ilk incelemesini 31 Mart’ta yapacak ve iddianameyi kabul edip etmemeye karar verecek.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinde yayımlanan gündeme göre, Genel Kurulun davaya ilişkin ilk incelemesi 31 Mart’ta olacak ve AYM heyeti, ilk incelemeyle iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP’ye gönderilecek. HDP’nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini AYM karara bağlayacak.

AYM incelemede, Yargıtay Başsavcılığı tarafından HDP’nin kapatılmasına dair hazırlanan iddianamede yer alan,  HDP’nin tamamen kapatılması, HDP’li siyasetçilere 5 yıl boyunca siyasi yasak getirilmesi, partinin Hazine yardımından yoksun bırakılması, partiye üye kayıtlarının durdurulması yönündeki talepler değerlendirilecek.

İddianamedeki talepler

İddianamede yer alan söz konusu talepler şöyle: “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen ve bu şekilde Anayasa’nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasına ve 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 78., 80., 81., 82. ve 90. maddelerine aykırı eylemlerde bulunduğu açıkça anlaşılan Halkların Demokratik Partisinin (HDP), Anayasa’nın 69. maddesinin altıncı fıkrası ile 2820 sayılı Kanun’un 101/1-b ve 103. maddeleri gereğince temelli kapatılmasına, Partinin kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleri ile neden olan ve iddianamede belirtilen kişilerin Anayasa’nın 69. maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 2820 sayılı Kanun’un 95. maddesi uyarınca temelli kapatılmaya ilişkin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren beş yıl süreyle bir başka siyasi partinin kurucusu, yöneticisi, deneticisi ve üyesi olamayacaklarına, davalı partinin ödenecek Hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılmasına, varsa banka hesabında blokesine ve Hazine yardımı ödenmiş ise aynı miktarın Hazineye iadesine, davalı partinin üye kayıtlarının durdurulmasına, karar verilmesi talebi.”

Gergerlioğlu başvurusu

AYM aynı gün milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun “milletvekilliğin düşürülmesinin iptali” istemiyle yapılan başvuruyu da inceleyecek.

MA / ANKARA