‘Hükümet ve işveren asgari ücret tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalı’

DİSK, Hak-İş ve Türk-İş, yaptıkları ortak açıklama ile “insan onuruna yaraşır bir asgari ücret” taleplerinin arkasında olduklarını belirterek, “Hükümet ve işveren, asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır.” dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan 8soldaki) Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay (ortada) DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu (sağda)

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi sürecini yürüten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu dün Türk-İş’in ev sahipliğinde bir araya geldi. 

Üç genel başkan, toplantıda görüşmelerde gelinen aşamayı değerlendirirken, bulundukları talep ve öneriler üzerinde durdu. Bu toplantının ardından Atalay, Arslan ve Çerkezoğlu imzasıyla bugün ortak yazılı açıklama yayımlandı.

‘Her zamankinden daha önemli hale geldi’

Açıklamada, işçilere aileleriyle yeterli yaşam şartlarını sağlayacak seviyede bir ücretin her zamankinden daha önemli hale geldiği vurgulanarak, asgari ücretin işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücret olduğunun altı çizildi.

‘Asgari ücretin kesintiler olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalı’

Üçlü yapıda çalışmalarını sürdüren Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının dikkate alınması gereğini önemle belirttiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Asgari ücret, işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Tüm aile bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemelidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunca görev verilen Türkiye İstatistik Kurumunca bekar bir işçi için hesaplanan yaşama maliyeti kasım ayı itibarıyla net 2 bin 792 liradır. Açıklanan bu tutarda aile unsuru yoktur, dikkate alınmamıştır. Bu ayın gerçekleşecek fiyat artışı ile asgari ücretin geçerli olacağı 2021 yılı muhtemel fiyat artışları da bulunmamaktadır. Bütün bu unsurları kapsayacak bir asgari ücretin, tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır.”

 ‘Hükümet tüm imkanları seferber etmeli’

Geçmiş kimi yıllarda olduğu gibi Hükümet tercihinin, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler için kullanması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “İnsan onuruna yaraşır bir geçimi sağlayacak bir asgari ücretin yürürlüğe girmesi için tüm imkanlarını seferber etmelidir. İşçi temsilcileri ‘insan onuruna yakışır’ bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri belirlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır.” denildi.

‘Hükümet ve işveren asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalı’

“Üç işçi konfederasyonu olarak 4 Aralık 2020’de ortaklaştığımız ‘insan onuruna yaraşır bir asgari ücret’ belirlenmesi talebinin arkasında durmaktayız.” denilen açıklamada, çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücretin ancak bu şekilde mümkün olacağı kaydedildi. Açıklamada, “Hükümet ve işveren, asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır.” denildi.

MA – ANKARA