İdari yargı, Ankara’da oda ve sendikasız Kent Konseyi seçimini durdurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Ankara Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu’na oda ve sendikaları çağırmadığı için idari yargı, Ankara Tabip Odası ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Ankara Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu’na, DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’a bağlı birçok Oda, kent ve yaşam mücadelesinde aktif sorumluluk alan kurum, kuruluş ve dernekler davet edilmedi. Büyükşehir Belediyesi tek tek davetiye göndermek yerine genel bir çağrı ile duyuruyu yaptı.

Bunun üzerine sendika ve odalar durumun düzeltilmesi için Ankara Kent Konseyi’nin katılımcı bir süreçle yeniden seçimlerinin yapılması amacıyla yazılı ve sözlü bildirimlerde bulundu. Ancak Ankara Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu’nu yenilenmedi.

Bunun üzerine Ankara Tabip Odası ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi, asıl işlevi kente sahip çıkılması ve ortak aklı katılımcı bir yönetim anlayışı ile oluşturmak olan ve yönetmeliklerine aykırı bir şekilde, kurumları davet etmeden seçimli genel kurulu yapılmasını idari yargıya taşıdı.

12. İdare Mahkemesi Ankara Tabip Odası’nın davasında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin davasında da, “Ankara Tabip Odası davası ile aynı dava olduğu için yeniden yürütmeyi durdurma vermeye gerek yok” yönünde karar verdi.

İdare Mahkemesi’nin verdiği bu karardan sonra Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve alt organlarının yürütmesinin durdurulmuş oldu. 1 ay içinde kent dinamikleri davet edilerek Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu’nun seçimlerinin yenilenmesi gerekiyor.