İhracatçılara verilen pasaporta ilişkin düzenleme

İhracatçı firma yetkilileri, hususi damgalı pasaportun (yeşil pasaport) iade yükümlülüğünü yerine getirmemeleri halinde 4 yıl süreyle hususi damgalı pasaport alamayacak.

“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” Resmi Gazetede yayımlandı. Yürürlüğe giren kararda, “Bakanlık” ibaresi Ticaret Bakanlığı olarak, “2 yıl” ibaresi ise 4 yıl şeklinde değiştirildi. Kararda, 10’uncu maddede yapılan değişiklikte, şu ifadeler yer aldı:

“Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu derhal iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce de derhal pasaportu veren il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir.”

4 yıl pasaport verilmeyecek

Karara göre; iade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 4 yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmeyeceği kaydedildi. Bu süre daha önce 10 yıl olarak belirlenmişti.