“İktidar salgında da yangında da yönetemedi”

Orman yangınların sürdüğü Muğla’da açıklama yapan TBB ve Tabip Odası, iktidarın salgında olduğu gibi yangında da yönetemediğini belirtti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Muğla Tabip Odası, kentte süren orman yangınlarına ilişkin Muğla Tabip Odası’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantının yapıldığı salonda, “Yönetemiyorsunuz! Yanıyoruz. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” yazılı pankartı asıldı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin da katıldı.

Yönetememe sorunu

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, iktidarın salgında olduğu gibi yangınlarda da yönetemediğini belirterek, yangınlarda tüm canlıların zarar gördüğü söyledi. Orman yangınlarının aynı zamanda ciddi hava kirliliği yarattığını ifade eden Bulut, halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu kaydetti. Bulut, salgın döneminde yangın alanlarında boşaltılan bölgelerdeki insanların nakilleri ve barınmalarında önlemlerin göz ardı edildiğine dikkati çekerek, “Yangına müdahale eden ekiplerin büyük kısmının uygun maske ve kıyafetleri olmadığı, kullanmadığı görülmüştür. Gönüllü ekiplerin koordinasyonu, koruyucu ekipmanları ve profesyoneller tarafından yönlendirilmesinde de eksikliklerin olduğu bölgeler görülmüştür” diye belirtti.

AFAD’ın yetersizliği

Bulut, AFAD’ın yangınları söndürmede yetersiz kaldığını ifade ederek, “Son bir ayda meydana gelen yangınlarda, şu ana kadar Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 9 kişi hayatını kaybetmiştir. Yaşadığımız yangınlar, doğaya kulak asmayıp, küresel ve yerel verdiğimiz zararların karşımıza çıkardığı iklim krizinin ve diğer doğa tahribatlarının kötü sonuçlardan biridir. İklim krizi artık geri dönülmez aşamaya ulaşmıştır. Yangınlara karşı hazır olunmadığı, AFAD’ın yangınlara dönük yeterli deneyim ve birikiminin olmadığı görülmüştür” diye konuştu.

Sorumluluk çağrısı

Bulut, “Toplumun daha fazla zarar görmemesi için sorumlular bir an evvel sorumluluklarını yerine getirilmeli, toplum sağlığı öncelikleri olmalıdır” dedi.