İlerici Enternasyonal kuruluş için yola çıktı

İlerici Enternasyonal, kuruluş zirvesi için Eylül ayında İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te toplanacak.

31 ülkeden 50’yi aşkın danışman arasında Noam Chomsky, İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile Türkiye’den Ertuğrul Kürkçü ve Ece Temelkuran da yer alıyor.

Fotoğraf: Bianet.org

İlerici Enternasyonal, 11 Mayıs’ta dünyanın ilerici güçlerini birleştirme, örgütleme ve harekete geçirme misyonuyla yola çıkacak. Eylül’de İzlanda’nın başkenti Reykjavik’de toplanacak İlerici Enternasyonal’in 31 ülkeden 50’yi aşkın danışmanı bulunuyor. Bağımsız İletişim Ağı’nda (Binaet) yer alan habere göre; Girişimin açıkladığı takvime göre Mayıs’ta yapılacak “İlk Duyuru”, web sitesinin başlatılması, Danışma Konseyi ilanı ve açılışın programlanmasını kapsıyor.

Kuruluş zirvesi Eyül’de İzlanda’nın başkentinde toplanacak

Mayıs-Eylül arasındaki “İnşa” döneminde ise çalışma grupları toplanacak, haber merkezi “Wire” haber ve duyurular yapacak ve Hareket üyelerinin etkinlikleri desteklenecek. Kuruluş zirvesi DIEM25 ve Sanders Enstitüsü’nün, Aralık 2018’deki çağrısının ardından -salgın izin verdiği takdirde- Eylül’de İzlanda’nın başkenti Reykjavik’de toplanacak.

Türkiye’den Kürkçü ve Temelkuran yer alıyor

Danışmanlar Konseyi 21. yüzyılın temel sorunlarını çözümlemek ve girişimin stratejik yönelimini belirlemek üzere İzlanda Başbakanı ile Sol-Yeşil Hareket’in ev sahipliğinde bir araya gelecek. İlerici Enternasyonal kuruluş zirvesi için Reykjavik’de toplanacak 31 ülkeden 50’yi aşkın danışman arasında yer alan isimlerden bazıları şöyle;

“Katrín Jakobsdóttir (İzlanda Başbakanı), Fernando Haddad (São Paulo [Brezilya] eski Belediye Başkanı), Aruna Roy (MKSS Kurucusu), Noam Chomsky (Profesör, Massachussets Teknoloji Enstitüsü ), Vijay Prashad (Tricontinental Genel Yönetmeni), Yanis Varoufakis (Yunanistan Milletvekili) Elizabeth Gómez Alcorta (Arjantin Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Çeşitlilik Bakanı) Pierre Sané (President, Afrika Hayali Kurumu Başkanı), Naomi Klein (Yazar), Varshini Prakash (Gündoğumu Hareketi Genel Yönetmeni) ve Türkiye’den Ertuğrul Kürkçü (HDP Onursal Başkanı) ve Ece Temelkuran (Yazar)”

Girişimin ilk adımı Aralık 2018’de Avrupa’da atılmıştı

Bianet’te yer alan haberin devamında DİEM25, Sanders Enstitüsü ve İlerici Enternasyonal’a ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Girişimin ilk adımı Aralık 2018’de Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı Yannis Varufakis’in öncülüğündeki Avrupa’da Demokrasi Hareketi (DIEM25 ) ile Bağımsız ABD Senatörü ve Demokrat Cumhurbaşkanı aday adayı Bernie Sanders’ın öncülüğündeki Sanders Enstitütüsü’nün otoriterliğin yükselişiyle mücadele amacıyla bir ortak cephe kurulması için yayınladıkları açık çağrıyla atılmıştı.

DİEM25 2016’da kuruluşunu duyurdu

DİEM25 Varufakis ve Hırvat düşünür Srećko Horvat’ın bir tüm-Avrupa siyasal hareketi hedefiyle 2015’teki girişimleriyle yola çıkmış ve 9 Şubat 2016’da Berlin ve 23 Mart’ta da Roma’da kuruluşunu duyurmuştu.

Kurucu ilkeleri arasında alternatif küreselcilik (alter-globalization), toplumsal ekoloji, ekofeminizm, büyümeyi aşmak (post growth) ve kapitalizmi aşmak (post-capitalism) sayılabilir. DIEM25 üyesi partiler genellikle temel yurttaşlık geliri uygulamasını savunuyor.

DIEM25 ulusal partilerin Avrupa Parlamentosu’nda kurdukları kırılgan ittifakların artık miadını doldurduğu ve Avrupa’nın karşı karşıya olduğu büyük ekonomik, siyasal ve toplumsal krizi göğüsleyebilmek için bir tüm-Avrupa hareketine ihtiyaç olduğu görüşünü paylaşıyor. DIEM25, bu krizin Avrupa’yı dağılma riskiyle karşı karşıya bıraktığı ve 1929 Büyük Krizine benzer özellikler taşıdığı tespitinden hareket ediyor.

Hareket Avrupa Birliği’nin mevcut kurumlarını reformdan geçirerek “Brüksel bürokrasisi”nin yerine “milletlerin kendi kaderini tayin hakkını tanıyan ve iktidarını ulusal parlamentolar, bölgesel meclisler ve yerel yönetim konseyleriyle paylaşan bir egemen parlamento etrafında tam boy bir demokrasi” yaratmayı hedefliyor.

Hareketi destekleyenler arasında ABD’li dilbilimci Noam Chomsky, İtalyan düşünür Antonio Negri, ABD’li iktisatçı James K. Galbraith’ın yanısıra Danışma Kurulu’nda yer alan Julian Assange, Britanyalı sinema yönetmeni Ken Loach, Hollandalı sosyolog Saskia Sassen ile Sloven düşünür Slavoj Žižek de var.

DIEM25 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerine 7 ülkede 11 üye partiyle girdi. Hiç sandalye kazanamadı. Ancak, yerel parlamentolarda DIEM25 üyesi partilerin Danimarka’da beş, Fransa’da bir, Yunanistan’da dokuz, Polonya’da altı, Portekiz’de bir milletvekili bulunuyor.

Sanders Enstitüsü

Bernie Sanders Enstitüsü ise “ilerici liderlerin” toplumla yakın bağlar kurması için, ABD’li siyasetçinin eşi Jane Sanders öncülüğünde kurulan bir düşünce kuruluşu. Amacı “ilerici kurumları desteklemek için demokrasiyi canlandırmak” olarak ifade ediliyor.

Sanders kendisini “demokratik sosyalist” ve İskandinav ülkelerinde uygulana gelen sosyal demokrasinin hayranı olarak tanımlıyor. 2015’deki bir demecinde Sanders kendi “demokratik sosyalizm” anlayışını Franklin D. Roosevelt’in İkinci Haklar Bildirgesi önerisiyle özdeşleştirerek, demokratik sosyalizmin sadece en zenginler için değil herkes için “çalışan bir ekonomi” yaratmak; “adaletsiz” ve “çürümüş” olduğunu söylediği siyasal sistemi reforme etmek, sağlık ve eğitimin hak olduğunu kabul etmek, ve “bir kişi, bir oy ilkesine dayanan canlı bir demokrasi” yaratmak demek olduğunu söylemişti.

İlerici Enternasyonal

İlerici Enternasyonal girişimi 2019’da dünyayı dolaşan “Küresel Protesto Dalgası”nın dünya çapında bir ortak mücadele cephesi için koşulları olgunlaştırdığı gözlemimden hareket ediyor.

İnisiyatif, basın açıklamasında halkların geçtiğimiz yıl “Delhi’den Santiago’ya, Paris’e Beyrut’a kadar her yerde yurttaşların demokrasiyi savunmak, onurlu bir yaşam talep etmek, ve gezegeni koruyarak gelecek kuşaklara devretmek üzere ayağa kalkmaları”na dikkat çekmişti. İnisiyatif 2020’nin “eylemcileri ve örgütleyicileri, sendikaları ve çiftçi birliklerini, siyasal partiler ve toplumsal hareketleri, ortaklaşacağımız bir demokrasi, dayanışma ve sürdürülebilirlik vizyonu etrafında bir araya getirerek bu birbirinden bağımsız protestoları bir İlerici Enternasyonal’de birleştirme yılı olacağı”nı ilan ediyor.

Covid-19 Salgınının “herkes için sağlık, işçilerin korunması ve uluslararası işbirliğine duyulan acil ihtiyacı açığa çıkardığı”nı ifade eden girişim “bu ölçekteki meydan okumaları yalnızca bir İlerici Enternasyonal’in göğüsleyebileceğini ve korku, bağnazlık ve yabancılaşmadan çıkar sağlayanlara karşı kolektif haklar için ayağa kalkabileceğini” söylüyor.