İmar Kanununda değişiklik teklifi yasalaştı

İmar Kanununda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Görüşmeler sırasında İYİ Parti Milletvekili Yokuş’un, “Az yiyin beyler, az yiyin” şiirini okuması üzerine AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Meclis Genel Kurul’da İYi Parti ve AK Partili milletvekilleri arasında gerginlik çıktı – AA

İmar Kanununda değişiklik içeren “Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” Meclis’te kabul edilerek yasalaştı. Tartışılan kanunda yapılan değişikliklerden bazıları şöyle; Kanuna göre; yapılacak yapılara ilişkin ruhsat ve izinler, Belediye Gelirleri Kanunu’na göre alınan bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlardan muaf olacak. Bu yapılara ilişkin belediyece ve il özel idaresince verilen hizmetlerden ücret alınmayacak.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği bilgilere göre; Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un ceza hükümlerinde de değişiklik yapılacak. Değişiklik kapsamında, şantiye şeflerine de görevlerini yerine getirmemeleri halinde yaptırım uygulanacak.

6 yıldan 3 yıla hapis cezası

Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, yapı denetim kuruluşunun icrai veya ihmali davranışla yeni iş almaktan men cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle; görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, şantiye şefi, proje müellifi gerçek kişiler ile laboratuvar görevlileri, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, laboratuvarların denetimini de yapacak. Lisanslı harita ve kadastro mühendisleri, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun kapsamındaki faaliyetlerini yürüttükleri süre içerisinde, serbest harita ve kadastro mühendislik ve müşavirlik faaliyeti yürütemeyecek, harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetlerini yerine getiren şirketlere ortak olamayacak.

Lisans iptaline 65 yaş kriteri

Lisansın iptali şartları arasına, lisanslı mühendisin 65 yaşını doldurmuş olması şartı da eklenecek. Lisanslı mühendislik faaliyetini sürdürenler hakkında bu madde, yayımı tarihinden 2 yıl sonra uygulanacak.

Gecekondu Kanununa göre TOKİ yetkisi

Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca oluşturulan alanlar ile söz konusu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında Gecekondu Kanununa göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından oluşturulan veya oluşturulacak alanlardaki uygulamalarda TOKİ yetkili olacak.

İskanda aile kabul edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olan göçmen ailelerin kalıcı olarak iskan edilinceye kadar beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarına yönelik görevleri, İçişleri Bakanlığınca yürütülecek.

İskanda aile kabul edileceklerle ilgili de değişiklik yapılıyor. Mevcut düzenlemede, “anasız ve babasız kardeş çocuklar birlikte ve eşit hisselerle, bir aile olarak iskan edilirken” değişiklikle, “anasız ve babasız bekar kardeş çocuklar birlikte ve eşit hisselerle; bekar kardeşi olmayan ya da tek kalan çocuklar başlı başına” bir aile olarak iskan edilmesi öngörülüyor.

Yokuş: Soygun düzenini böyle kurdunuz

Görüşmeler sırasında söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Peşin doğal gaz alıyorum, kartım var ama sonradan bana doğal gaz fiyat farkı geliyor. Çünkü soygun düzenini böyle kurdunuz. Bu soygun olduğu sürece doğal gaz tüketenlerin yüzüne nasıl bakıyorsunuz?” diye sordu. Yokuş, daha sonra bir memurun yazdığını dile getirdiği “Az yiyin beyler, az yiyin” şiirini okudu.

Özkan: Kaynakları milletin hizmetin sunduk

Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri, Yokuş’a tepki gösterdi. Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu üslubun, AK Parti’ye alenen hakaret olduğunu söyledi. Özkan, AK Parti hükümetlerinin, 17 yıl boyunca milletin kaynaklarını mali disiplinle yine milletin hizmetine sunmaya çalıştığını savundu.

Meclis Genel Kurulda görüşmeler sırasında gerginlik çıktı – AA

Kurulda gerginlik

Bu sırada AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, “Ayıp, ayıp. Terbiyesizlik yapmayın.” demesi üzerine iki partiye mensup milletvekilleri, birbirlerinin üzerine yürüdü.

Birleşim 18 Şubat’ta açılmak üzere kapandı

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekillerini uyararak, yerlerine oturmalarını istedi. Bilgiç, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi. Gerginlik bir süre arada da devam etti. Bunun üzerine tekrar Genel Kurul Salonu’na gelen Bilgiç, Başkanlık kürsüsü önüne yığılan milletvekillerine dağılmaları uyarısında bulundu. Bilgiç, düzenlemenin yasalaşmasının ardından birleşimi 18 Şubat Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.