‘İşçilerden kesilen paralar nasıl kullanılıyor?’

HDP Adana Milletvekili Hatimoğulları, işveren tarafından ceza olarak işçilerden kesilen paraların nasıl kullanıldığına ilişkin Meclis’e soru önergesi verdi.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç

HABER MERKEZİ – HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, verdiği önergeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yazılı olarak yanıtlamasını istedi. Önergede, işverenlerin işçilere verdiği para cezalarının nasıl kullanılacağının, “İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” ile belirlendiği hatırlatıldı.

Yönetmeliğin 5 Mart 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandığının hatırlatıldığı önergede, toplanan paraların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanının başkanlık edeceği, işçi ve işveren temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlandığının belirtildiği kaydedildi.

Yönetmelik gereğince Bakanlığın, harcamaların Kurul kararındaki esaslara göre yapılıp yapılmadığını, amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını izlediği belirtilen önergede, sonucundan da kurula bilgi verildiği belirtildi. Önergede, işçilerden ceza olarak kesilen paraların nasıl kullanıldığı kamuoyunca bilinmediği ifade edilerek, şu soruların yanıtlanması istendi:

1. “İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde bugüne kadar ne kadar para toplanmıştır?

2. Toplanan bu paralar nerelere harcanmış, hangi kurumlara tahsis edilmiştir? Bu konuda Bakanlığınız tarafından kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?

3. Kurumlara verilen paraların amaca uygun biçimde kullanılıp kullanılmadığı Bakanlığınızca denetlenmekte midir?

4. Önceki yıllarda, toplanan paraların bir kısmı proje karşılığında sendikalara verilmiştir. Neden 2019 yılında herhangi bir sendikaya para tahsisi yapılmamıştır?

5. Ocak ayında toplanacak olan ilgili Kurulun, sendikalara toplanan bu paralardan ne kadarını ayırması öngörülmektedir?