İSİG: 14’ü Covid-19’dan olmak üzere 113 işçi yaşamını yitirdi

İSİG’in Mart ayı raporuna göre; 14’ü yeni tip koronavirüsten olmak üzere 113 işçi yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren işçilerin 2’si çocuk 6’sı mülteciydi.

İşçilerden sadece biri sendikalıydı.

Fotoğraf: Kulis Haber

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) “İş Cinayeti Mart 2020” raporunu açıkladı. Raporda, yaşamak ve yaşatmak için salgın sürecinde çalışmaktan kaçınma hakkının kullanılması gerektiğinin altı çizildi.

Raporda, başta sağlık emekçileri olmak üzere evden çalışanların dahil faal işçilerin Covid-19 hastalığının “iş kazaları sonucu gelişen ölümcül seyirli mesleki bulaşıcı hastalık” ve ölümlerin ise “iş cinayeti” olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Raporda, bu süreçte emek örgütlerinin ve tüm işçilerinin bu talebi savunmasının önemli olduğuna vurgu yapıldı.

‘Üretimi sürdürmenin zorunlu olduğu sektörler dışında üretim durdurulmalı’

Gelinen noktada işçilerin, halkın sağlığı için üretimi sürdürmenin zorunlu olduğu sektörler dışında iş yerlerinde üretimin durdurulması gerektiğine vurgu yapılan raporda, şöyle denildi: “İşçiler salgının kritik evresi bitinceye kadar ücretli-idari izinli sayılmalıdır. Buna bağlı olarak güncel pratikte işyerlerindeki duruma göre yasal süreçlere bağlı adımları atarak ya da fiilen iş bırakma süreçlerini örgütlemeliyiz.” denildi.

‘Mart ayında 113 iş cinayeti yaşandı’

Raporda yer alan verilerin yüzde 80’inin ulusal basından, yüzde 20’sinin ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrenilen bilgilere dayanılarak tespit edildiği belirtildi. Raporda, Mart ayında en az 113 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğinin belirtildi.

‘En az 14 işçi koronavirüsten hayatını kaybetti’

Raporda, Covid-19 nedeniyle en az 14 işçi yaşamını yitirdiği ifade edilerek, “Daha fazla ölen olabilir ama bilgilere ulaşmak şu an için çok zor.” denildi. Rapora göre; Yaşamını yitiren 113 emekçinin 100’ü ücretli (işçi ve memur), 13’ü kendi hesabına çalışanlardan (çiftçi, balıkçı ve esnaf). Ölenlerin 11’i kadın işçi, 102’si erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, gıda, büro, metal, enerji ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

‘Ölenler arasında 2 çocuk ve 6 mülteci vardı’

İki çocuk işçi hayatını kaybetti. Çocuk iş cinayetleri tarım ve metal işkollarında gerçekleşti. 6 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi. Mültecilerin 2’si Suriyeli, 1’i Afganistanlı, 1’i Gürcistanlı, 1’i Özbekistanlı ve 1’i Rusyalı.

İSİG İş Cinayetleri Mart 2020 Raporu

‘İşçilerin sadece biri sendikalıydı’

Hayatını kaybeden işçilerin yalnızca biri sendikalıydı. Sendikalı işçi (kamu çalışanı) eğitim işkolunda çalışıyordu. İşçi ölümleri en çok tarım, taşımacılık, inşaat, metal, enerji, ticaret/büro, metal, sağlık, belediye/genel işler, konaklama ve gıda işkollarında gerçekleşti. En fazla ölüm nedenleri sırasıyla trafik/servis kazası, ezilme/göçük, covid-19, yüksekten düşme, kalp krizi, zehirlenme/boğulma, şiddet elektrik çarpması ve intihar.

‘En çok işçi ölümleri İstanbul’da’

İşçi ölümlerinin şehirlere göre dağılımına bakıldığında 20 işçi ölümü ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 8 ölüm ile İzmir, 6 ölüm ile Kocaeli, 5’er ölüm Adana ve Antalya, 4’er ölüm Aydın, Bursa ve Sakarya’da, 3’er ölüm Ağrı, Ankara, Malatya ve Trabzon takip etti.

Raporda yaşamını yitiren işçilerin isimleri tek tek yazılarak anıldı.Raporda, daha önce yayımlanan koronavirüs salgınına ilişkin işçilerin sağlığının korunması için 12 acil talebe de yer verildi. Taleplere isig.org sitesinden ulaşılabilir.