İSİG: Mayıs ayında 156 işçi yaşamını yitirdi

İSİG Meclisi “İş Cinayeti Mayıs 2020” raporuna göre; iş cinayetlerinde 156 işçi yaşamını yitirdi.

En az 29 işçi Covid-19’dan yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren işçilerin 12’si çocuk, 14’ü göçmen-mülteci ve sadece 2’si sendikalıydı.

İSİG Meclisi “İş Cinayeti Mayıs 2020” Raporu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, “İş Cinayetleri Mayıs 2020” raporunu yayımladı.
İSİG Meclisi, raporda, Covid-19 hastalığının iş kazaları sonucu gelişen ölümcül seyirli mesleki bulaşıcı hastalık, ölümleri de iş cinayeti olarak değerlendirilmesini daha önce talep ettiklerini hatırlattı.

Ancak bu taleplerinden rahatsız olan sermaye örgütlerinin açıklaması sonrası SGK’nın 7 Mayıs’ta genelge yayımladığını belirten İSİG, genelge ile “Covid-19’un bulaşıcı hastalık olduğu ve iş kazası/meslek hastalığı olarak değerlendirilmemesi” gerektiğinin açıklandığına işaret etti.

‘Mayıs ayında Covid-19’dan 29 işçi yaşamını yitirdi’

Mayıs ayında tespit edebildikleri Covid-19 nedenli en az 29 işçinin yaşamını yitirdiğini belirten İSİG Meclisi, “Daha fazla kaybettiğimiz arkadaşımız olabilir ancak bilgilere ulaşmak çok zor. Yine bu ölümlerle bağlantılı olarak kaybettiğimiz işçi aileleri de var. Bu anlamda yineleyelim: Gelinen noktada Covid-19 bir işçi sınıfı hastalığı haline gelmiştir.” diye kaydetti.

İSİG İş Cinayetleri Mayıs 2020 Raporu

‘Mayıs ayında 156 iş cinayeti yaşandı’

Yüzde 79’unun ulusal basından, yüzde 21’ini ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrenilen bilgilere dayanılarak hazırlanan raporda, Mayıs ayında en az 156 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

‘2020’in ilk beş ayında 737 işçi yaşamını yitirdi’

İş cinayetlerinin aylara göre dağılımının verildiği raporda şunlar kaydedildi: “Ocak ayında en az 114 işçi, Şubat ayında en az 133 işçi, Mart ayında en az 113 işçi, Nisan ayında en az 221 işçi ve Mayıs ayında en az 156 işçi yaşamını yitirdi. 2020 yılının ilk beş ayında iş cinayetlerinde en az 737 işçi arkadaşımızı kaybettik.”

Mayıs ayında yaşamını yitiren 156 işçinin, 113’ünün ücretli (işçi ve memur), 43’ünün kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştuğunun belirtildiği raporda, işçilerin 6’sı kadın, 150’sı erkek işçi olduğu tespit edildi.

‘6 çocuk işçi can verdi’

6 çocuk işçinin can verdiğinin belirtildiği raporda, çocuk işçi cinayetlerinin tarım işkolunda gerçekleşti tespit edildi. İşçilerin ölüm yaşı ortalamasının, çiftçi ve esnaf olanların 50 yaş, işçi ve memur olanların ise 41 yaş olarak belirtilen raporda, 51 yaş ve üstünde ise çalışırken yaşamını yitiren 59 emekçinin bulunduğu kaydedildi.

‘14 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi’

Raporda, 14 göçmen/mülteci işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaşamını yitiren işçilerin sadece 2’sinin sendikalı olduğuna dikkat çekilen raporda, sendikalı işçilerin ise cam ve belediye işkollarında çalıştığı kaydedildi.

İSİG İş Cinayeti Mayıs 2020 Raporu

‘En fazla ölüm tarım, inşaat, taşımacılık iş kollarında’

Can kayıplarının en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret/büro, belediye/genel işler, metal, sağlık ve tekstil işkollarında gerçekleştiğine vurgu yapılan raporda, en fazla ölüm nedenleri ise şöyle sıralandı: “Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, kalp krizi, yüksekten düşme, zehirlenme/boğulma, şiddet, patlama/yanma, intihar ve elektrik çarpması.”

En fazla iş cinayeti İstanbul’da

Rapora göre, iş cinayetlerinin şehirlere göre dağılımında; 30 işçinin yaşamını yitirdiği İstanbul en fazla iş cinayetinin yaşandığı il oldu. İstanbul’dan sonra 9 can kaybı İzmir’de, 8 can kaybı Kocaeli’nde, 6’şar can kaybı Antalya, Bursa ve Denizli’de, 5’er can kaybı Ankara ve Gaziantep’te, 4 can kaybı Trabzon’da yaşandı.