İSİG Meclisi: Nisan ayında 220 işçi yaşamını yitirdi

İSİG’in “Nisan 2020 İş Cinayeti Raporu”na göre; 220 işçi Nisan ayında iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren işçilerin 8’i mülteci, 4’ü çocuktu.

İşçilerin sadece 16’sı sendikalıydı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, “Nisan 2020 İş Cinayeti Raporu”nu açıkladı. Raporda, evden çalışanlar dahil faal çalışan işçilerin maruz kaldığı Covid-19 hastalığının “iş kazaları sonucu gelişen ölümcül seyirli mesleki bulaşıcı hastalık”, ölümlerin de “iş cinayeti” olarak değerlendirildiği belirtildi.

Küresel sendikal federasyonların da sermayenin ve devletin sorumluluklarını belirterek Covid-19’un işçiler için meslek hastalığı sayılması ile ilgili bir deklarasyon yayınladığının hatırlatıldığı raporda, Türkiye’nin önemli işçi sınıfı hukukçularının da Covid-19’un iş kazası/meslek hastalığı olduğu hususunun altını çizdiğine vurgu yapıldı.

‘İşçi sınıfının sağlığı göz göre göre tehlikeye atıldı’

Raporda, Nisan ayında büyük işyerlerinde birden fazla işçinin hastalanmasının, salgının yayılmasına yol açtığı halde hala işyerlerinde çalışmanın durdurulmamasının Türkiye işçi sınıfının sağlığını göz göre göre tehlikeye attığına işaret edildi. Raporda, “ ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ söyleminin tersine pandemi sürecinin sınıfsal boyutunu açık olarak ortaya koymuştur.” denildi.

‘220 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi’

Yüzde 65’ini ulusal basından, yüzde 35’ini ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrenilen bilgilere dayanılarak hazırlanan rapora göre; Nisan ayında en az 220 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

‘2020’nin ilk dört ayında 580 işçi yaşamını yitirdi’

Raporda, iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı ise şöyle verildi: Ocak ayında 114 işçi, Şubat ayında 133 işçi, Mart ayında 113 işçi yaşamını yitirdi. 2020 yılının ilk dört ayında ise iş cinayetlerinde en az 580 işçi yaşamını yitirdi.

Nisan ayında yaşamını yitiren 220 işçinin 176’sının ücretli işçi ve memur olduğunun belirtildiği açıklamada, işçilerin 54’ünün ise kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) olduğu tespit edildi. Yaşamını yitirenlerin 14’ünü kadın, 206’sını ise erkek işçilerin oluşturduğunun belirtildiği raporda, “Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, büro, enerji, sağlık ve konaklama iş kollarında gerçekleşti.” denildi.

‘4 çocuk işçi yaşamını yitirdi’

Yaşamını yitirenlerden 4’ünün çocuk olduğunun belirtildiği raporda, “Çocuk işçi cinayetleri tarım işkolunda gerçekleşti.” denildi. İşçilerin 8’inin ise göçmen/mülteci olduğunun tespit edildiği raporda, işçilerin 5’inin Suriyeli, 1’inin Afganistanlı, 1’i nin Bulgaristanlı, 1’inin Türkmenistanlı olduğu belirtildi.

’82 işçi çalışırken yaşamını yitirdi’

51 yaş ve üstünde çalışırken yaşamını yitiren işçi sayısının 82 olduğuna dikkat çekilen raporda, bu işçilerin çiftçi ve esnaflar ile tarım, gıda, maden, tekstil, ağaç, basın, büro, eğitim, çimento, inşaat, taşımacılık, sağlık, konaklama, güvenlik ve belediye işçileri olduğu belirtildi.

‘İşçilerin 16’sı sendikalıydı’

Yaşamını yitiren işçilerin sadece 16’sının sendikalı olduğuna dikkat çekilen raporda, “Sendikalı işçiler kimya, deri, eğitim, büro, metal, inşaat, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye iş kollarında çalışıyordu.” denildi.

Raporda, ölümlerin en çok tarım, ticaret/büro, sağlık, inşaat, taşımacılık, belediye/genel işler, madencilik, tekstil, metal, konaklama, güvenlik ve ağaç/kağıt iş kollarında gerçekleştiği tespit edildi. Raporda ayrıca işçilerin en fazla görülen ölüm nedeni ise Covid-19, trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme, kalp krizi, şiddet ve elektrik çarpması olarak tespit edildi.

En fazla ölüm İstanbul’da yaşandı

İllere göre işçilerin can kayıplarının şehirlere göre dağılımlarının verildiği raporda, 66 can kaybı ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’un ardından en fazla can kaybı 11 ile Kocaeli, 10 ölüm İzmir, 7’şer ölüm Adana, Aydın, Bursa ve Konya’da, 5’er ölüm Manisa ve Mersin’de görüldü.