İSİG: Ocak ayında 112 işçi yaşamını yitirdi

İSİG’in 2020 Ocak ayı İş Cinayetleri Raporu’na göre; 112 işçi yaşamını yitirdi, işçilerden 3’ü çocuktu.

En fazla ölüm nedeni yüksekten düşme, göçük, trafik/servis kazası olurken, 12 işçi ise işe bağlı olarak intihar etti.

En fazla iş cinayeti İstanbul’da yaşanırken, işçilerin sadece 2’si sendikalıydı.

İSİG Ocak 2020 İş Cinayetleri Raporu’ndan

İSİG Ocak 2020 İş Cinayetleri Raporu’nu açıkladı. Rapordaki verilerin yüzde 76’sını ulusal ve yerel basından; yüzde 24’ünün ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrenilen bilgilere dayanılarak tespit edildiği belirtildi.

Ocak ayında en az 112 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğinin belirtildiği raporda, meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen iş cinayetinin olmadığı belirtildi. Rapora göre; 112 emekçinin 94’ü ücretli (işçi ve memur), 18’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor. Yaşamını yitiren işçilerin 12’si kadın, 100’ü erkek. Kadın işçi cinayetleri daha çok tarım, tekstil, ticaret, büro, sağlık, konaklama ve genel işler işkollarında gerçekleşti.

3 çocuk işçi yaşamını yitirdi

Biri 14 yaş ve altında olmak üzere 3 çocuk işçi yaşamını yitirdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve gıda işkollarında gerçekleşti. Çalışırken yaşamını yitiren 51 yaş ve üstü 28 işçi tespit edildi. Çalışırken yaşamını yitiren 28 kişi, çiftçi ve esnaf ile balıkçı, gıda, büro, inşaat, taşımacılık, konaklama, belediye ve genel işler işçileriydi.

7 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi

7 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 3’ü Suriyeli, 2’si Afganistanlı, 1’i Gürcistanlı ve 1’i Türkmenistanlı.

İşçilerin sadece 2’si sendikalıydı

Ölen işçilerin sadece 2’si sendikalı. Raporda, hayatını kaybeden başka sendikalı işçilerin de olabileceğine işaret edilerek, “Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus.” denildi.

En çok ölüm tarım ve inşaat alanında yaşandı

İSİG Ocak 2020 İş Cinayetleri Raporu’ndan

Rapora göre; ölümlerin en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret/büro, belediye/genel işler, kimya, gıda, metal, madencilik, tekstil ve konaklama işkollarında gerçekleşti. En fazla ölüm nedenleri sırasıyla yüksekten düşme, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, kalp krizi, intihar, şiddet, zehirlenme/boğulma ve patlama/yanma oldu.

12 işçi intihar etti

Ocak ayında 12 işçinin işyerinde ya da işe bağlı olarak yaşamına son verdiğine dikkat çekilen raporda “Ekonomik kriz, mobbing, taciz gibi birçok husus intiharlara yol açan koşulları oluşturuyor.” denildi.

‘Meslek hastalıkları saklanıyor’

Saklanan bir gerçeğin ise meslek hastalıkları olduğuna vurgu yapılan raporda, şöyle denildi: “Bu ay özellikle Aydın Çine ve Yozgat Sorgunlu maden işçilerinin yakalandığı silikozis hastalığı gündem oldu. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucu silikozis hastalığına yakalanan işçiler bir yandan sağlıklarını kaybediyorlar diğer yandan çalışamadıkları için ise maddi sıkıntı çekiyorlar, emekli bile olamıyorlar.”

En fazla ölüm İstanbul’da yaşandı

İSİG Ocak 2020 İş Cinayetleri Raporu’ndan

İş cinayetlerinin şehirlere göre dağılımının da yapıldığı raporda, 22 ölüm İstanbul’da, 7’şer ölüm İzmir ve Muğla’da, 5 ölüm Antalya’da, 4 ölüm Konya’da tespit edildi.

Raporda, işçilerin maruz kaldığı hak ihlalleri ile işçilerin verdikleri mücadeleyle elde ettikleri kazanımların yer aldığı bazı olaylara da yer verildi. İş cinayeti davalarına da yer verilen raporda, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 112 işçinin isimleri yazılarak anıldı.