İzmir Barosu: Çeşme’de Roman yurttaşlara yönelik yanlıştan dönün

İzmir Barosu, Çeşme Belediyesi tarafından herhangi bir ön uyarı yapılmadan çadır ve barakaları yıkılan Roman yurttaşların hak ve özgürlüklerinin ciddi şekilde ihlal edildiğini belirtti.

Sosyal gerçeklikleri kepçe marifetiyle çözmeye çalışmanın “açık bir akıl tutulması” olduğunu bildiren Baro, yaşanan olaylara sebebiyet veren tüm kurum ve kuruluşları derhal yanlışlarından dönmeye çağırdı.

Çeşme’de Roman yurttaşların çadırları ve barakaları Çeşme Belediyesi tarafından kepçeyle yıkıldı

İzmir Barosu, Çeşme İlçesi’nde Alaçatı mevkiinde 16 Haziran’da Romanların yaşadığı çadırların Çeşme Belediyesi tarafından kepçelerle yıkılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bölgede yaklaşık 100 kadar yurttaşın zor koşullar altında yaşadığının belirtildiği açıklamada, bu kişilerin bir bölümünün yaz döneminde çalışmak amacıyla Çeşme’ye geldiği belirtildi.

‘Alanda ihtiyaçların giderilmesi için çalışma başlatıldı’

Bölgede yaşayan Roman yurttaşların hurdacılık ve kağıtçılık gibi işlerle uğraştığının belirtildiği açıklamada, bir kısmının çocuklarının okula devam ettiği, yaşam alanlarının iptidai koşullarda olduğu, temel hijyen ve su gibi ihtiyaçların karşılanmasında güçlükler çekildiği belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu alana kısa süre önce ihtiyaçların giderilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından su deposu kurulduğu, bölgede sağlıklı konutlarda yaşam alanları oluşturulması için çalışmalar yapıldığı, kısa süre öncesine kadar sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi için girişimlerde bulunulduğu öğrenilmiştir.” denildi.

Roman yurttaşlar baraka ve çadırları yıkılınca açıkta kaldı

‘Açıkta kalan insanlar alanı terk etmeye zorlandılar’

Çeşme Belediyesi tarafından herhangi bir ön uyarı yapılmadan söz konusu alandaki çadır ve barakaların yıkıldığına dikkat çekilen açıklamada, açıkta kalan insanların alanı terk etmeye zorlandıkları ve aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Roman yurttaşların hak ve özgürlüklerinin ciddi şekilde ihlal edildiği vurgulandı.

‘Kepçe marifetiyle çözmeye çalışmak akıl tutulmasıdır’

Açıklamada, uluslararası hukuka göre zorla tahliye ancak insan onuruna uygun bir şekilde ve ilgili kişilerin haklarını yeterince koruyabilecek usul kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Çeşme’de yaşayan Roman yurttaşların, tüm bu temel uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak kamu gücü kullanılarak uygulanan yöntemlerin kabul edilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, “Konar göçerlik gibi Roman kültürünün bir parçası olan olguları, yüzlerce yıllık ayrımcı uygulamaların sonucu oluşmuş yoksulluk, evsizlik, işsizlik ve benzeri sosyal gerçeklikleri kepçe marifetiyle çözmeye çalışmak açık bir akıl tutulmasıdır.” denildi.

‘Derhal yanlışlarından dönmeye davet ediyoruz’

Yerel yönetimlerin temel görevlerinden birinin kentte yaşayan tüm yoksulların, evsizlerin ve işsizlerin dertlerine çare üretmek olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bu nedenle önceki gün yaşanan olaylara sebebiyet veren tüm kurum ve kuruluşları derhal bu yanlışlarından dönmeye, Roman yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak onların sağlıklı koşullarda yaşama imkanlarını sağlamaya, eğitim hakları sekteye uğratılmış çocukların mağduriyetini derhal gidermeye davet ediyoruz.” 

MA – İZMİR