İzmir Urla’daki sendika arazisine el konulmaktan vazgeçildi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ocak ayında DİSK Genel İş Sendikası’nın İzmir Urla’daki arazinin acele kamulaştırma kararı, yine Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırıldı.

Genel İş Sendikası’nın Kurucu Genel Başkanı Abdullah Baştürk tarafından işçiler için 1975 yılında İzmir Urla Zeytineli Köyü’nde aldığı 61 dönüm arazi hakkında 25 Ocak 2020’de Cumhurbaşkanlığı kararı ile acele kamulaştırma kararı verildi. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre söz konusu arazi Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında acele kamulaştırma işlemine tabi tutuldu.

Bunun üzerine Genel İş Sendikası Danıştay 6. Dairesinde dava açıp işlemin yürütülmesinin durdurulmasını istedi.

Danıştay henüz karar vermeden 13 Mayıs Salı günkü Resmi Gazete’de ikinci bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanarak daha önce verilen acele kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı.

Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın “Umuyoruz ki bu geri alma kararı kamunun bütün eylem ve işlemleri kamu yararına uygun olmak zorundadır ilkesi hatırlanarak geri alınmıştır” dedi. Çalışkan şöyle devam etti:

‘Yeni el koymalara karşı hazırlıklı olacağız’

“Umuyoruz ki zamanında işçilerin tatil yapması hedeflenerek alınmış arazimizin, köylülerin, vatandaşların elinden alınan taşınmazların lüks otel yatırımlarına dönüştürülmesi, onların gelirleri itibariyle asla yararlanamayacakları, onlara fiilen yasak bir alan yaratılması sonucunu doğuracağının bilincine varılarak bu geri alma işlemi yapılmıştır.”

Çalışkan, sendikalarının ve üyelerinin emekleriyle meydana getirdikleri değerlere el atılması olasılığına karşı her zaman hazırlıklı olmaya devam edeceklerini söyledi.