Meclis Başkanı ve Anayasa Komisyonu’na çağrı

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu
CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu

HABER MERKEZİ – CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Ö. Kaboğlu, Anayasa Mahkemesi’nin “Güvenlik soruşturması” hakkındaki kararına ilişkin yasal düzenleme önerisinin TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa Komisyonu’na gönderilmesi çağrısında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi İbrahim Ö. Kaboğlu, Anayasa Mahkemesi’nin ‘Güvenlik soruşturması” hakkında aldığı karara ilişkin TBMM Başkanlığı ve Anayasa Komisyonu’na çağrıda bulundu. Kaboğlu, Anayasa Mahkemesi kararında “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması” düzenlemesinin Anayasa’nın 13, 20 ve 128. maddelerine açıkça aykırı bularak iptal ettiğini hatırlattı.

‘Karar öncelikle Anayasa Komisyonuna göndermeli’

Kaboğlu, Anayasanın 153’üncü maddesinde, “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.” ifadesini hatırlattı. Kaboğlu, “Bu Anayasa hükmü gereği, yasama organı olarak TBMM’yi bağlayan söz konusu Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin yasal düzenleme önerisinin TBMM Başkanlığı tarafından öncelikli olarak Anayasa Komisyonu’na gönderme yükümlülüğü bulunmaktadır.” dedi.

Kaboğlu, bu gereklilik nedeniyle Anayasa Komisyonu üyeleri olarak, kanun teklifinin komisyon tarafından ele alınabilmesi için, Komisyon Başkanı’nın, TBMM Başkanlığı’ndan talepte bulunulması için çağrıda bulunduklarını belirtti. Kaboğlu, şunları kaydetti: “TBMM İçtüzüğü madde 26/4 hükmü uyarınca Başkanlığınızın, Anayasa Komisyonu’nu ivedilikle toplaması ve adı geçen teklifin İçtüzük madde 38 gereği Anayasa’ya uygunluğunun incelenmesi için gereğin yapılmasını arz ederiz.”