Kamu personeli esnek ve dönüşümlü çalışabilecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında resmi gazetede yayımlanan genelgeye göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla “Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu genelge Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Genelgeye göre; yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartı yer aldı.

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek. Buna dair usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşlar için bakan, mahalli idareler, vali veya belediye başkanı ile üst yöneticiler tarafından belirlenecek. Bu belirleme yetkisi devredilebilecek.

Dönüşümlü çalışanlar idari izinli sayılacak

Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak.

İhtiyaç duyulduğunda görevi dönme zorunluluğu

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak, hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda olacak.

Daha önce, Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.