Kimlik tespiti uzaktan yapılacak, imza zorunluluğu kaldırılıyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kimlik doğrulaması işlemleri hakkında önemli değişiklikler yaptı. Buna göre müşterilerle yüz yüze gelinmeksizin kimlik doğrulanmasına imkan verilecek. İmza örneği zorunluluğu da düzenleme ile ortadan kalkıyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kimlik doğrulaması işlemleri hakkında önemli değişiklikler yaptı. Buna göre müşterilerle yüz yüze gelinmeksizin kimlik doğrulanmasına imkan verilecek. Böylece finansal kurumlar müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini kullanabilecekler. İmza örneği zorunluluğu da düzenleme ile ortadan kalkıyor.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un uygulanmasına yönelik; müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasları barındıran MASAK Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı, 6/A ve 26/A maddelerine dayanılarak hazırlandı. Tebliğ, 1 Mayıs (yarın) itibarıyla yürürlüğe girecek.

Pandemi döneminde bankaların hesap açma işlemlerinin uzaktan yapılabilmesinin önü açılmıştı. Buna göre, yükümlüler, asli faaliyet alanlarıyla ilgili mevzuatta, müşterileriyle yüz yüze gelinmeksizin kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemlerle sözleşme kurulmasına cevaz verilmiş olursa, sürekli iş ilişkisi tesisinde müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini kullanabilecekler. Bu yöntemler yükümlüler itibarıyla ayrı ayrı belirlenecek.

İmza örneği zorunluluğu kalkıyor

Uzaktan kimlik tespiti yapacak kurumların imza örneği alması ise kaldırıldı. Kimlik doğrulamasında uygulanacak yöntem, yüz yüze yapılan kimlik tespitinde alınması gereken bilgilerin tamamını içerecek. Bilgilerin teyidinde asgari seviyede risk ihtiva edecek şekilde tasarlanacak. Ve uzaktan kimlik tespitinde imza örneği alınması zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Kimlik kartı ile teyit alınacak

Düzenleme ile bilgilerden öngörülen teyit işleminde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı kullanılacak. Kimlik tespiti kapsamında alınan adres ve kimlik bilgileri ayrıca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşım Sistemi Veri Tabanı üzerinden sorgulanacak.

Uzaktan kimlik tespitinde alınan bilgiler, teyide yönelik her türlü bilgi ve belge ile her türlü ortamdaki kayıtlar talep edildiğinde yetkili mercilere verilmesine imkan verecek şekilde muhafaza edilecek.

Bankalar, uzaktan kimlik tespitini Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik’te belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirecek. Böylece bankaya gitmeye gerek kalmaksızın hesap açılışı işlemi yapılabilecek.