Koramaz’dan milletvekillerine mektup: Sesimize ses olun

TMMOB Başkanı Koramaz, milletvekillerine gönderdiği mektupta meslek kuruluşlarının yasalarının değiştirilmesine yönelik girişimlerin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti.

Koramaz, söz konusu değişikliğin hem demokrasiye hem de meslek alanlarındaki dinamik süreçlere darbe vuracağını kaydederek, “Sonuçta kaybeden ülkemiz olacaktır.” dedi.

Koramaz, yapılmak istenen değişikliğe karşı milletvekillerine kamu ve toplum yararından olan seslerine ses olmalarını istedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, meslek kuruluşları yasalarının değiştirilmesine yönelik Meclis’e getirilmesi düşünülen yasa teklifine ilişkin milletvekillerine mektup gönderdi. Mektupta Koramaz, TMMOB’un, Türkiye’deki mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki demokratik kitle örgütü olduğunu belirterek 1954 yılında kurulduğunu hatırlattı.

TMMOB’un 1961 Anayasası’nda “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu” olarak tanımlandığını belirten Koramaz, Birliğin anayasal statüsü, 1982 Anayasası’nda da korunduğunu ifade etti.

‘600 bine yakın üyesi bulunuyor’

TMMOB’un amacı, görevleri ve çalışmalarına mektupta yer veren Koramaz, Birlik bünyesindeki 24 Odaya kayıtlı 107 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 600 bine yakın üyesiyle Türkiye’nin en büyük meslek örgütü olduğunu belirtti.

‘Yönetim organları seçimle göreve geliyor’

Birliğin yönetim organlarının da Yargı gözetiminde seçimle göreve geldiğine vurgu yapan Koramaz, “TMMOB ve bağlı odaları merkezi bütçeden hiçbir biçimde pay almamakta, bütçesi TMMOB kanununda da sayılan sınırlı gelirlerden oluşmaktadır.” dedi.

‘Değişiklik yapılması konusunda öneri ve talebimiz bulunmamakta’

Basın yoluyla TMMOB Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmasına yönelik girişimlerin bulunduğunu ve bu doğrultuda hazırlanacak taslağın Meclis gündemine getirileceğini öğrendiklerini ifade eden Koramaz, “Birliğimizin kuruluş kanunumuzda değişiklik yapılması konusunda herhangi bir öneri ve talebi bulunmamaktadır.” diye kaydetti.

‘TMMOB’un bilgisi ve onayı dışında her türlü girişime olumsuz bakıyoruz’

2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da TMMOB Kanunu’nda değişiklik girişimlerinin gündeme getirildiğini hatırlatan Koramaz, şunları ifade etti:

“O dönemlerde de TMMOB’nin bilgisi dışında, dışarıdan dayatılan bu değişiklik gündemleri nedeniyle programımızdaki çalışmalarımızın sağlıklı bir ortamda yürütülmesi sekteye uğratılmıştır. Birliğimiz, TMMOB’nin bilgisi ve onayı dışında Kanunumuzda değişiklik yapmayı amaçlayan her türlü girişime olumsuz bakmaktadır. Konu ile ilgili görüşlerimiz ve tavrımız, Anayasamızdan, kuruluş kanunumuzdan ve üyelerimizden aldığımız güç ile kamuoyuna açık şekilde ifade edilmiştir.”

‘Değişiklik girişimlerini anlamak mümkün değil’

TMMOB’un kamusal mesleki denetim yetkisinin ortadan kaldırılması, seçim sisteminin değiştirilmesi ve Bakanlıkların “hiyerarşik vesayeti” altına sokulma doğrultusundaki değişiklik girişimlerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten Koramaz, “Değişiklik girişimlerini anlamak mümkün değildir.” dedi.

Meslek kuruluşlarının siyasi baskılara kapalı özerk kurumlar olarak yapılandırıldığına vurgu yapan Koramaz, “Bu yapının Anayasaya aykırı biçimde çeşitli yasa değişiklikleri ile aşındırılmaya ya da yok edilmeye çalışılması, kamu idari yapımızı da ayrıca kaosa sürükleyecektir.” dedi.

‘Çevre sağlığı kontrolsüz piyasa koşullarına terk edilecektir’

Yasa değişikliğinin hedeflerinden birinin de Birliğin mesleki denetim süreci dışına çıkarılması olduğuna işaret eden Koramaz, bu durumun kamu ve çevre sağlığı, doğal kaynakları, yeraltı ve yer üstü zenginlikleri, tarihi ve kültürel mirası “kuralsız ve kontrolsüz” bir şekilde piyasa koşullarına terk edeceğine vurgu yaptı.

‘Sesimize ses olacağınıza inanıyoruz’

Koramaz mektubun devamında milletvekillerinden seslerine ses olmasını isteyerek, şunları ifade etti:

“Anayasa Mahkemesi kararlarına ve 135. madde başta olmak üzere Anayasa’ya aykırılık taşıyan kanun değişikliği teklifleri, hem demokrasimize hem de meslek alanlarımızdaki dinamik süreçlere darbe vuracak, sonuçta kaybeden ülkemiz olacaktır. TMMOB sadece bir meslek kuruluşu değil, bileşimi, yapısı, görev ve sorumlulukları ile aynı zamanda memleketimizin de geleceğidir. Siz değerli Milletvekillerimizin TMMOB Kanunu’nda yapılmak istenen değişikliğe karşı kamu ve toplum yararından, bilim ve teknikten yana olan sesimize ses olacağınıza inanıyor ve desteklerinizi bekliyoruz.”