Künye

Yayın Danışma Kurulu
Prof. Dr. Mustafa Durmuş
Dr. Serra Sezgin
Merve Diltemiz
Remzi Altunpolat
Genel Koordinatör
İrfan Uçar