Kürt kadınlarının yüzde 87’si işsiz, yüzde 63’ü yoksul

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin 6 bin 907 kadınla yüz yüze yaptığı anket araştırması sonuçlarına göre Kürt kadınlarının yüzde 87,1’i işsiz.

Araştırma sonuçlarında; kadınların yüzde 63,2’sinin yoksulluk/açlık sınırında olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: AA

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kadının Sosyo-Ekonomik Durumuna Dair Saha Araştırması” sonuçlarını yayımladı. Araştırma, Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Iğdır, Şanlıurfa, Ağrı, Bingöl, Muş, Hakkâri ve Kars, Ardahan ve Dersim illerinde yapıldı.

6 bin 907 kadınla yüz yüze anket yapıldı

Mezopotamya Haber Ajansı’nın geçtiği bilgilere göre; Yüz yüze yapılan anketlerde 6 bin 907 kadınla görüşüldü. Ankete katılan 18-34 yaş arası katılımcıların oranı yüzde 57,2. Anket sonuçlarına ilişkin yapılan değerlendirmede, bölge kentlerinde yaşayan kadınların önemli bir yoksulluk sınırı içinde olduğu belirtildi.

Araştırmada, kadınların zayıf sosyal güvencelerle veya güvencesizliklerle yaşamaya çalıştığı tespit edildi. Araştırmada, kalabalık ailelerde yaşayan kadınlar arasında okullaşmamış en az yüzde 34,3’lük bir kesimin olduğu belirtildi.

Araştırmada öne çıkan bazı sonuçlar şöyle;

• Kürt kadınların yüzde 87,1’i ücret getiren herhangi bir işte çalışmıyor.

• Kadınların hane içinde yaşadığı kişi sayısına ilişkin verdiği yanıtlar da kalabalık Kürt aile yapısının dağıldığını gösteriyor. Kadınların yüzde 65,9’u hanelerinde 4-7 arasında kişiyle, yüzde 6,5’i 8-11 arasında kişiyle, yüzde 2,1’i 12 ve üzerinde kişiyle, yüzde 15,5’i ise 1-3 arasında kişiyle yaşıyor.

• Kadınların yüzde 61,7’si şehir merkezinde, yüzde 38,3’ü köyde doğdu.

• Kadınların 69,8’i evli, yüzde 25,9’u bekar, yüzde 30,2’sinin çocuğu yok, yüzde 34,2’si 1-3 arası, yüzde 31,6’sı ise 4-7 arası çocuğu var.

• Kadınların yüzde 32,7’si lise ve üzeri mezunu, yüzde 21,3’ü ilkokul mezunu, yüzde 7,9’u diplomasız okur-yazar, yüzde 24,4’ü okur-yazar değil.

• Kadınların yüzde 65,6’sı ev içi ücretsiz işçi, yüzde 9,9’u işsiz/iş arıyor durumda iken yüzde 9,8’i öğrenci, yüzde 3,6’sı devlet memuru, yüzde 3,6’sı işçi, yüzde 2,2’si özel sektör çalışanı, yüzde 1,8’i çalışamaz halde, yüzde 1,6’sı küçük esnaf.

• Kadınların sadece yüzde 0,1’i tüccar/sanayi/iş insanı kategorisinde yer aldığını beyan etti. Toplamda ücret getiren herhangi bir işte çalışmadığını beyan eden kadınların oranı yüzde 87,1.

Kadınların yüzde 63,2’si yoksul

• Kadınların yaşadığı hane gelir durumu da ele alındı. Kadınların yüzde 28,6’sı 0-1000 TL arasında, yüzde 34,6’sı 1001-2000 TL, yüzde 24,4’ü 2001-3000 TL arası hane gelirine sahip olduğunu beyan etti. Ankette, belirtilen gelir beyanına göre, katılımcıların yüzde 63,2’si, TÜİK verilerine göre açlık/yoksulluk limiti içinde sayılan 0-2000 TL arası hane gelirine sahip olduğu belirlendi.

• Kadınların yüzde 38’i SSK’lı iken (Bir kısmı çalışan eş/aile fertleri nedeniyle SSK’lı), yeşil kart vb.’ne sahip yüzde 31,8’i GSS primini devletin ödediğini, yüzde 19,5’i herhangi bir sosyal güvencesinin olmadığını ifade etti.

• Okur-yazar olmayan kadınların yüzde 88,4’ü “ev içi ücretsiz işçi”, yüzde 5’i “çalışamaz halde”, yüzde 4,4’ünün “işsiz”; diplomasız okur-yazar kadınların yüzde 88,3’ü “ev içi ücretsiz işçi”, yüzde 4,9’u “işsiz”, yüzde 2,6’sı “çalışamaz halde”.

• Üniversite mezunu kadınların ise yüzde 27,1’i “işsiz”, yüzde 24,9’u “devlet memuru, yüzde 17,9’u “öğrenci”; lisansüstü eğitim alan kadınların yüzde 36,4’ü “devlet memuru, “21,2’si “ev içi ücretsiz işçi” ve yüzde 15,2’si “öğrenci” durumunda.

En büyük sorun işsizlik ve Kürt sorunu

• Kadınların, “Türkiye’nin en büyük sorunu sizce nedir?” sorusuna; yüzde 31,8’i “ekonomi/işsizlik”, yüz 20,4’ü “Kürt sorunu”, yüzde 15,9’u “şiddet ve çatışma ortamı”, yüzde 9,8’i “demokrasinin olmayışı”, yüzde 7,3’ü “hükümet”, yüzde 5,9’u “muhalefetsizlik”, yüzde 4’ü “yeni yönetim sistemi/Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, yüzde 2’si “dış politika”, yüzde 1,5’i “diğer”, yüzde 0,3’ü “İŞİD” ve yüzde 0,2’si “milliyetçilik” yanıtını verdi.