Mahkemeden Kanal İstanbul için ‘keşif’ kararı

HDP’nin, Kanal İstanbul Projesi’nin yapımına karşı açtığı davada, mahkeme keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması kararı aldı. 

Kanal İstanbul Projesi

HDP, Kanal İstanbul Projesi’nin yapımına karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Raporu’nun iptal edilmesi ve “yürütmenin durdurulması” talebiyle İdare Mahkemesine başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen İstanbul 10’uncu İdare Mahkemesi 5 Mayıs’ta oy birliğiyle aldığı kararla, “Uyuşmazlığın, teknik yönden açıklığa kavuşturulabilmesi için alanında uzman bilirkişilerin görüşüne başvurulması gerekli görüldüğünden, yürütmenin durdurulması istemi hakkında mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra bir karar verilmesine” hükmetti. 

HDP Hukuk ve Ekoloji Komisyonları, Kanal İstanbul ÇED Raporu’nun iptali istemiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı 20 Ocak’ta İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuru dilekçesinde, HDP’nin ekoloji ve doğa hakkını savunan bir kitle partisi olduğu belirtilerek şöyle denilmişti:

“Parti tüzük ve programında yer alan bu amaç ve hedefler doğrultusunda, Halkların Demokratik Partisi’nin dava konusu Kanal İstanbul Projesi için verilen hukuksal ve bilimsel-teknik açıdan yok hükmündeki ÇED olumlu kararının iptali istemiyle dava açmakta hukuksal menfaati vardır.” ifadeleri yer almıştı.

MA – ANKARA