Mahkemenin kendi hüküm kararını değiştirmesi Danıştay’a taşındı

Diyarbakır Barosu, Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasına karşı açtıkları davada verilen “yürütmeyi durdurma kararı”nın aynı mahkeme tarafından kaldırılması kararını Danıştay’a taşıdı.

Diyarbakır Barosu, web sayfasından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Kayyum atanmasına dair yürütmenin durdurulması talebiyle açtıkları davadaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada Baro’nun Büyükşehir Belediyesi’ne 19 Ağustos 2019 tarihinde kayyum atanmasına dair İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açtığı hatırlatıldı. Davanın Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2019/2321 esasına kaydedildiğinin belirtildiği açıklamada, davaya bakan mahkemenin 18 Aralık 2019 tarihinde yürütmenin durdurulması talebini değerlendirdiği ifade edildi.

‘Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi’

Açıklamada, mahkemenin değerlendirmesinde “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına” oy birliğiyle karar verdiği belirtilerek, kararın 8 Ocak’ta Baroya tebliğ edildiği ifade edildi.

‘İçişleri Bakanlığı karara itiraz etti’

Açıklamada, mahkemenin verdiği “Yürütmeyi durdurma kararının” taraflara tebliğinden hemen sonra, davalı İçişleri Bakanlığı’nın kararı veren mahkemeye itirazda bulunduğu kaydedildi. İçişleri Bakanlığı’nın kararın içeriğinde geçen “işyeri kapatması” ibaresi nedeniyle söz konusu yürütmenin durdurulması kararının “sehven” verildiğini gerekçe gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, Bakanlığın kararın düzeltilmesi talebiyle itirazda bulunduğu ifade edildi.

‘Mahkeme maddi hatayı düzeltmek yerine yeni hüküm vermiştir’

Mahkemenin Bakanlığını itirazını değerlendirdiğinin kaydedildiği açıklamada, “İtirazı değerlendiren mahkeme bu maddi hatayı (yazım yanlışını) düzeltmek yerine, hüküm fıkrasını tümden ortadan kaldırmış ve yeni bir hüküm kurarak vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararını yetkisini aşacak şekilde ortadan kaldırmıştır.” denildi.

Açıklamada mahkemenin 15 Ocak’ta tebliğ ettiği “yanlışlığın düzeltilmesi kararı” başlıklı 30 Aralık 2019 tarihli kararının hukuka, yasaya ve yerleşik İçtihatlara aykırı bir şekilde verdiğine dikkat çekildi. Kararın Danıştay’a gönderilmek üzere temyiz edildiğinin belirtildiği açıklamada, temyiz dilekçesine de yer verildi.