Meysu’dan mezhepçi ‘Helal’ damgası

Meysu ürünlerinin üzerinde yer alan ‘Helal’ damgasında dört Sünni mezhebin adının yazılması özellikle Alevi yurttaşlar arasında tepkiye yol açtı.

Konuyu Meclis’in gündemine taşıyan HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Ticaret Bakanı Pekcan’a yönelttiği soru önergesinde ‘Sünnilik dışındaki tüm inançlar yok sayılmıştır’ dedi.

Meysu meyve sularının üzerindeki Helal damgasının etrafında dört Sünni mezhep adı yer alıyor.

Halit Elçi

Meysu şirketinin meyve sularının üzerinde yer alan ‘Helal’ damgasının çevresinde “Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki” şeklindeki dört Sünni mezhep adının yazılı olması kamuoyunda ve özellikle Alevi yurttaşlar arasında tepkilere yol açtı.

‘Mezhep ayrımcılığı yapılıyor’

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, konuyu Meclis gündemine bir soru önergesiyle taşıdı. Hatimoğulları, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a yönelttiği yazılı soru önergesinde “Meysu marka meyve sularının altında ‘Helal’ damgasının etrafında da Sünni mezhep olan ‘Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli’ isimleri yazılmıştır. Deyim yerindeyse Sünni mezhepler dinleştirilmiş, mezhep ayrımcılığı yapılarak Sünnilik dışındaki tüm inançlar yok sayılmıştır” ifadelerini kullandı.

Tülay Hatimoğulları: Sünnilik dışındaki tüm inançlar yok sayılmıştır.

‘Sünni mezhepler dışındaki inançlara haram mı?’

Hatimoğulları, soru önergesinde Bakan Pekcan’a “Bahsi geçen damga ile, meyve suları yalnızca dört Sünni mezhebe mi helaldir? Dört Sünni mezhep dışındaki tüm inançlara bu ürünlerin haram olduğu anlamına mı gelmektedir?” sorusunu sordu.

Ali Yeral’dan boykot çağrısı

Sovtna.net sitesinde yer alan habere göre Arap Alevi din önderlerinden EHDAV Başkanı Ali Yeral da “Tüm dünyada helal damgaları genel olarak İslam adına vurulur. Sizin dini kriteriniz Yüce İslam mı, yoksa mezhepçilik mi? Yoksa siz de mi mezhepleri dinleştirme dalaletine düşenlerdensiniz? Yani siz o meşum ve ayrımcı damganızla, o meyve suyunun sadece 4 Sünni mezhebe göre mi helal demek istiyorsunuz?” diyerek Alevi ve Sünni tüm yurttaşları Meysu ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Hatimoğulları’nın soruları

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları’nın önergesinde şu sorular yer aldı:

1. Meyve suyunun nasıl ve hangi kritere göre helal ya da haram olduğu onaylanmaktadır? Bu uygulama olağan mıdır?

2. Bahsi geçen meyve sularına helal damgası Bakanlığınıza bağlı Helal Akreditasyon Kurumu tarafından mı vurulmuştur?

3. Hangi anlayışla, dünyada ve tarihte ilk kez, 4 Sünni mezhep adı “Helallikle” birlikte oraya yazılabilmiştir?

4. Tüm dünyada helal akreditasyonu, genel olarak İslam adına verilirken, Meysu meyve sularına verilen helal kriteri nasıl mezhepçilik temelinde verilebilmiştir?

5. Bahsi geçen damga ile, meyve suları yalnızca dört Sünni mezhebe mi helaldir? Dört Sunni mezhep dışındaki tüm inançlara bu ürünlerin haram olduğu anlamına mı gelmektedir?

6. Mezhepçi ayrımcılığa açıkça neden olan böylesi yaklaşımların eşit yurttaşlık, inanç eşitliği ve özgürlüğü temelinde toplumda yarattığı tahribatı önlemek adına Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır? Bu konuda ivedilikle adım atılacak mıdır?